De ambassade

Het uitwisselen van gezanten tussen staten kwam reeds voor in de oudheid. Na de val van het West-Romeinse Rijk namen de Germaanse koningen het gebruik om gezanten uit te wisselen over. Permanente gezantschappen ontstonden tussen Venetië en het Oost-Romeinse Rijk in de twaalfde eeuw. Onder invloed van de Venetiaanse diplomatie werd het gebruik om permanent vertegenwoordigers uit te wisselen in West-Europa verspreid vanaf de vijftiende eeuw.

Wat begon als uitwisseling van gezanten als vertegenwoordigers van koningen / landsbesturen in den vreemde groeide uit tot een moderne diplomatie. Begin 18e eeuw is de diplomatie overal in West-Europa aanwezig.  Het bleef niet beperkt tot de vertegenwoordiging van een land, maar strekte zich ook uit tot internationale en supranationale organisaties (EU, VN, OESO, OVSE,  NAVO). 

Reageren