De ambassade

Hoewel Amsterdam de hoofdstad is van Nederland, zetelen parlement en regering, en de vorst in Den Haag. Dat is al vanaf 1584 het geval. De ambassades van andere landen bevinden zich dan ook in ‘de Hofstad’.  De verschillende ambassades zijn geconcentreerd rond het Vredespaleis en in de wijken Zorgvliet, Duinoord en Statenkwartier.

Een stad met veel ambassades in een klein land met neutrale uitstraling komt al gauw in aanmerking voor internationale conferenties  en als plaats om internationale verdragen tot stand te laten komen.

In 1899 vond in Den Haag de Eerste Haagse Vredesconferentie plaats, die leidde tot de oprichting van Het Permanent Hof van Arbitrage, dat in Den Haag gevestigd werd. Tussen 1907 en 1913 werd het Vredespaleis gebouwd, waarin dit Hof zou zetelen. Tevens werd later het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis gevestigd. In de beginjaren van de 20e eeuw werd er gedacht de rol van Den Haag als ‘Wereldhoofdstad’ is nog verder uit te bouwen. Hoewel de initiële ideeën niet werden uitgevoerd, is de feitelijke ontwikkeling toch een heel eind in deze richting gegaan.  

De laatste jaren is er een ‘internationale zone’ ontstaan, waar zich behalve ambassades ook internationale organisaties bevinden als het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof,   het Permanent Hof van Arbitrage, het Joegoslavië-tribunaal en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). 

Reageren