De bevrijding van Haarlem in 1945

De bevrijding van Haarlem in 1945

Op 8 mei 1945 werd Haarlem bevrijd van de Duitse bezetting tijdens de tweede wereldoorlog. In deze film is te zien hoe de Canadezen van de Princess Patricia's Canadian Light Infantry Haarlem binnen trekken als bevrijders.

Collaborateurs

Met groot enthousiasme worden de Canadezen door de inwoners van Haarlem onthaald. Vlaggen met hakenkruizen worden half stok gezet en met aanplakbiljetten getiteld 'Proclamatie aan de burgerij van Haarlem' wordt de bevrijding verkondigd. Er is te zien hoe collaborateurs met de Duitsers worden opgepakt en daarbij een kaartje met een cijfer krijgen opgespeld alvorens in auto's te worden afgevoerd. Eén van de mannen wordt gedwongen met een bord 'Ik was beul in Vught' rond te lopen

Andere collaborateurs worden met hun koffers worden door agenten en militairen uit hun huis gehaald. Een menigte kijkt hoe de mannen met hun handen in de nek staan alvorens te worden afgevoerd.

Burgemeester Reinalda

Tegen het einde van de film is een man te zie die papier van deur haalt en vervangt door de tekst: 'Historical building, not to be used for military purposes', het oude papier wordt vervolgens Ook zien we Haarlem's waarnemend burgemeester Reinalda met notabelen en militairen op het bordes van het stadhuis, evenals een opstootje, feestende kinderen en een optocht van militairen.

De film eindigt met burgemeester Reinalda die op 8 mei 1945 een bekendmaking voorleest op voornoemd bordes. Het publiek op het plein luistert aandachtig en zingt het Nederlandse volkslied. Een man plakt een manifest op een gebouw, en Nederlandse vlaggen op gebouwen en kerken symboliseren de vreugde van de bevrijding. Bron: Beeld En Geluid Muziek: Haempus Naeselus. Met dank aan Rick88888888

Reageren