De Cuypersgenootschap Collectie

Oproep aan Heemschut om af te zien van de excursie naar het terrein van de MERU/voorheen College St. Ludwig te Vlodrop

De secretaris van het Cuypersgenootschap, Leo Dubbelaar heeft vandaag, 31 mei 2018, de volgende oproep aan Heemschut gedaan: 

 • Het Cuypersgenootschap doet hierbij een dringend verzoek aan de commissie Limburg en het Algemeen Bestuur van Heemschut om af te zien van een excursie naar het terrein van de MERU/voorheen College St. Ludwig te Vlodrop die op 1 september is gepland. Het genootschap vindt dat dit bezoek niet valt onder de doelstellingen van Heemschut en dat de MERU destijds alle middelen heeft gebruikt om het rijksmonument College St. Ludwig te slopen wat uiteindelijk is gelukt. Op het terrein is alleen nog een bijenhuisje en een observatorium aanwezig dat monumentale waarde heeft. De overige houten bouwsels van de zgn. Vedische bouwkunst hebben nog geen status als eventueel post-65 erfgoed. Voor dit laatste is een bezoek veel te vroeg. Voor het overige verwijs ik u naar de bijgevoegde brief.

Wordt vervolgd!

Ook al werd de illegale sloop van College Sankt Ludwig stilgelegd, uiteindelijk verdween het complex toch van de kaart. Herkomst Wikimedia Commons, bodoklecksel (2007).Ook al werd de illegale sloop van College Sankt Ludwig in Vlodrop stilgelegd, uiteindelijk verdween het complex toch van de kaart. Herkomst Wikimedia Commons, bodoklecksel (2007).


De Cuypersgenootschap Collectie behelst een overzicht van items van en over deze erfgoedorganisatie. 

Het Cuypersgenootschap is in 1984 opgericht naar aanleiding van het dreigende verdwijnen van de uitmonstering van Pierre J.H. Cuypers in de Servaaskerk te Maastricht. Nadien heeft deze organisatie heel wat procedures gevoerd en onderzoek gedaan om erfgoed uit de laatste twee eeuwen van sloop te redden. Daarbij gaat het niet alleen om werk van naamgever Cuypers, maar om erfgoed uit het integrale werkveld van de negentiende en de twintigste eeuw. 

Het afgelopen jaar zijn verschillende artikelen en nieuwsberichten van en over het Cuypersgenootschap geplaatst. De belangrijkste zetten we hier op een rij.

Nieuws en activiteiten

Acties en aandachtsgebieden

 • Het raam van Matthieu Wiegman uit de Valeriuskliniek in Amsterdam blijft voor een deel behouden: http://bit.ly/ITIN-CG-Wiegman.
 • Winkelpuien en -interieurs in Amsterdam, door Davd Mulder (zie onder meer Cuypersbulletin, nummer 3, 2017).
 • De concertzaal op het huis van componist Alphons Diepenbrock, door David Mulder (zie Cuypersbulletin, nummer 3, 2016).
 • Wederopbouw: architectuur, stedenbouw en monumentale kunst.
 • De Petrus Bandenkerk te Son (zie Twittermoment hieronder).
 • De Paterskerk te Eindhoven (zie Cuypersbulletin, nummers 3 en 4, 2017).
 • De muur van Mussert (zie Twittermoment hieronder).
 • Herbestemming kerkgebouwen, scholen, fabrieken et cetera.
 • Juvenaat Edward Poppe Etten Leur (zie Cuypersbulletin, nummer 4, 2017).
 • Hollands Kroon (zie Twittermoment hieronder).
 • Rietveldwoningen Reeuwijk (zie Cuypersbulletin, nummer 4, 2017).
 • et cetera

Organisatie

 Wordt vervolgd!

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/CG-Collectie-ITIN

Volg het Cuypersgenootschap ook via Twitter op @Cuypersgenoten!


 

Reageren