De geschiedenis van het Haagse landgoed Ockenburg

De Studiegroep Historisch Ockenburg (SGHO) is in december 2010 ontstaan en heeft als doel de geschiedenis op en rondom het Haagse landgoed Ockenburg te bestuderen en uitvoerig te beschrijven.

Sinds 2001 werd al onderzoek gedaan naar het vliegveld Ockenburg maar eind 2010 werd besloten de krachten te bundelen. Hiertoe werd de Studiegroep Historisch Ockenburg in het leven geroepen. De Studiegroep publiceert de resultaten van de studie op een tweetal websites (http://www.landgoed-ockenburg.net/ en www.vliegveld-ockenburg.net).

Oorlogshandelingen

Op deze websites staat veel historische informatie over het over het, tussen Loosduinen en Kijkduin gelegen, landgoed Ockenburg. Naast de algemene geschiedenis wordt er ook ruim aandacht besteed aan de oorlogshandelingen die er plaats hebben gevonden in de periode 1940-1945.

De Studiegroep verzorgt, in samenwerking met een tweetal lokale musea en de bibliotheek Loosduinen, de jaarlijkse historische wandeling door Loosduinen en Ockenburg over de periode 1940-1945.

Plaquette

Daarnaast streeft de Studiegroep, in samenwerking met de Stichting Militair Erehof 's-Gravenhage, naar een plaquette voor de Nederlandse militairen die tijdens de meidagen 1940 op Ockenburg en Loosduinen zijn omgekomen. Deze plaquette is op 13 juli geplaatst.  

https://www.vliegveld-ockenburg.net/lo/pages/over-deze-site.php

Reageren