De schilder Alexander Kläsener in Alkmaar

In de Laurentiuskerk van Alkmaar (1859-1861), ontworpen door architect Pierre J.H. Cuypers (1827-1921) zit een bijzondere collectie monumentale schilderingen. Deze zijn van de hand van Alexander Kläsener (1826-1912) die opgeleid was aan de academies van Düsseldorf en Antwerpen. In die tijd waren dat beroemde instituten, waar de historieschilderkunst aan de top stond. Historie betekende niet zomaar geschiedenis, maar een verhaal uit het verleden zo overtuigend mogelijk weergeven, zoals het gebeurd had kunnen zijn. In de Laurentiuskerk deed Kläsener dat onder meer met het heilig Bloedwonder van Alkmaar in de transeptarmen (1874-1880). Deze middeleeuwse devotie trok vanouds veel pelgrims aan, waar met de nieuwe kerk enthousiast op ingespeeld werd.

Kläsener werkte van 1859 tot 1868 voor de Roermondse kunstwerkplaats van Cuypers. In 1866 verhuisde hij naar Alkmaar, toen Cuypers hem uitkoos om de kruisweg te schilderen van de Laurentiuskerk: een grote opdracht omdat die uit maar liefst veertien taferelen bestond. Kläsener raakte helemaal ingeburgerd in Alkmaar, trouwde er, werd in 1892 directeur-leraar van het genootschap ‘Kunst zij ons doel’ en overleed 86 jaar oud als een gewaardeerd lid van de Alkmaarse burgerij.


Bronnen

  • Gert van Kleef, ‘De schilder Alexander Kläzener en de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar’, Alkmaar 2014 | http://bit.ly/23JRsxe
  • Wies van Leeuwen, 'P.J.H. Cuypers architect 1827-1921', Zwolle 2007.
  • De foto's zijn ontleend aan de voornoemde publicatie van Gert van Kleef.

Nota bene —Kläsener wordt ook wel geschreven als Klaesener en als Kläzener

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/24DpqY0

Reageren