De V2 in Hoek van Holland

In 1944 begonnen de Duitsers met het afschieten van V2’s (Vergeltungswaffe 2). De V2 was een opvolger van de V1. De V1-wapens waren een soort onbestuurde vliegende bommen die werden aangedreven door een primitieve straalmotor. Ze werden afgevuurd vanaf betonnen of stalen hellingen en vielen neer als de brandstof op was. De latere V2-wapens waren ballistische raketten die vanuit verticale positie werden afgevuurd.

De startbaan van de V2 was simpeler gemaakt dan het geval was voor de V1, en, nog een voordeel, de V2 was verplaatsbaar. Op bijgaand kaartje ziet u de lanceerplaatsen in Hoek van Holland: http://bit.ly/2kEhqqe

12 november 1944

Deze V-projectielen werden 's avonds op een grote vrachtauto van circa 8 m lengte gebracht en aan de westzijde van de fruitloods bij de nieuwe veersteiger neergelegd, 's Nachts maakten enige Duitsers de V's bij het licht van zaklantaarns startklaar. Op 12 november 1944 werd de eerste V2 in Hoek van Holland afgeschoten.   

Ontploffing boven het dorp

Het projectiel ontplofte op het R.K. kerkhof en richtte daar veel schade aan, evenals aan de kerk en pastorie. De meeste V2’s werden afgeschoten vanaf de Harwichsteiger en vanuit het Staalduinsebos. Negen stuks ontploften boven het dorp. De Blaugasfabriek, de gemeente-secretarie en de woning die diende als kantoor van de onderhoudsdienst van de Rijkswaterstaat aan de Prins Hendrikstraat met de belendende percelen werden daarbij zwaar beschadigd.

Foto's: 1) Traces of War, lanceerplaats Hoek van Holland, 2) Traces of War, raketmotor V2 gevonden, 3) kaart Festung Hoek van Holland, FortHvH.nl, 4) kaart Festung Hoek van Holland Atlantikwall Museum Hoek van Holland   

https://www.tracesofwar.nl/sights/107014/Voormalige-V-2-Lanceerplaats-Hoek-van-Holland.htm
https://www.maassluis.nu/alle-agendas/agenda/atlantikwallmuseum-hoek-van-holland/
‘Hoek van Holland tijdens de bezetting’, overzicht gemaakt in 1945/’46 in opdracht van de archivaris van Hoek van Holland verzameld door C. Postma.   

 

Reageren

Reacties

Any time you're browsing the web quite often I have found a web page that is definitely rather thought invoking like this one. Happy when I came across your blog as I greatly loved it and I look forward to your next post. We're sure to look out for the next post.. Many thanks for the nice article I will come again soon. conference call
Very good topic, similar texts are I do not know if they are as good as your work out. 바카라사이트
Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. 안전놀이터
Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. 여유증 수술
In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. 먹튀검증
Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... 여우알바
wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple , 카지노사이트
Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. เซ็กซี่ บา คา ร่า
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. 검증사이트
Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. situs nova88
I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. sa gaming