De V2 in Nederland

De V2 (Vergeltungswaffe 2), officieel Aggregat 4 (A-4) geheten, was de eerste onbemande geleide ballistische raket. Het door de nazi’s gefabriceerde tuig was de opvolger van de V1 (een geleid vliegtuig) en doodde volgens een documentaire van de BBC tot 9.000 burgers en geallieerde militairen, naast 12.000 dwangarbeiders die omkwamen bij de productie. De ontwerper was Wernher von Braun, die na de oorlog de rakettechnologie naar de VS bracht.

1944

De raket werd voor het eerst ingezet op 8 september 1944: vanuit Wassenaar (Lijsterlaan hoek Konijnenlaan) werd Londen bestookt. Die stad kreeg na Antwerpen veruit de meeste V2's te verwerken. Het V2-offensief duurde van september 1944 tot en met maart 1945. In deze periode werden meer dan 3000 raketten afgevuurd. Het gebied direct rond Londen werd door meer dan 500 V2’s getroffen en enkele honderden kwamen verder weg neer. Er vielen ook V2’s op Ipswich en Norwich in Engeland en op door de geallieerden bevrijde delen van België, Frankrijk, Nederland en ten slotte zelfs op Duitsland.

1300 stuks  

In totaal heeft het Duitse leger 1300 V2's op Londen afgevuurd, waarvan 1039 (ofwel 80 procent) vanuit Den Haag en omgeving en de rest vanuit Hoek van Holland. Hiervan waren er 1054 (81 procent) op Engels grondgebied terecht gekomen en 517 hadden het doel de hoofdstad (gebied van de Londense luchtverdediging) bereikt. Dit is ongeveer de helft van de raketten, die vanuit de Haagse omgeving werden gelanceerd. De rest viel in omringende districten. Hierbij kwamen in totaal 2511 mensen in Londen om het leven en werden 5869 gewond.

http://www.v2platform.nl/kaart.html  

Om een inzicht te bieden in het aantal afgevuurde raketten en mislukkingen per maand hier het volgende overzicht:  

Per maand gelanceerde en mislukte V2-raketten vanuit Den Haag e.o. in de periode van
8 september 1944 tot en met 27 maart 1945

maand 
en jaar

aantal lanceringen

 waarvan 
mislukt

september 1944

24

2

oktober 1944

83

5

november 1944

143

15

december 1944

113

17

januari 1945

229

15

februari 1945

230

14

maart 1945

217

19


Totaal


1039


87
(8,4%)

Afbeeldingen

1) Museumreplica van een V2 in Peenemünde, 2) Opengewerkte tekening van een V2, 3) V2 opgesteld in een lanceerinstallatie in het White Sands Missile Museum in New Mexico, 4) V2 in het Nationaal Militair Museum in Soest    

https://nl.wikipedia.org/wiki/V2_(raket)
https://www.tracesofwar.nl/themes/4441/V2-lanceerplaatsen.htm
http://www.v2platform.nl/lanceerplaatsen.html

Reageren