Dinsdag 1 Mei 1945

Agenda Haagsch Persbureau Matla 1 mei 1945

-  bestaat de spoorlijn Gouda-Den Haag en het verbindingslijntje S.S. – H.S.M. te Den Haag  25 jaar.
-  bestaat de spoorlijn Meppel-Groningen 75 jaar.
-  hoopt dr. H. de Jong, directeur van het Institituut voor experimenteele patho-physiologie van het zenuwstelsel, te Amsterdam zijn 50en verjaardag te gedenken.
 
-  is het 40 jaar geleden, dat de Haagsche gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor de levering van electrischen stroom vaststelde.
-  gaat het ontslag in van mr.dr. C.E. van Strijen als secretaris der gemeente Leiden.
-  dag van de arbeid.
-  bestaat de boekdrukkerij der fa. F.J. Belinfante v.h. A.D. Schinkel te Den Haag 100 jaar.
-  is het 75 jaar geleden, dat de zetel van de Mij. tot exploitatie van Staatsspoorwegen van Den Haag werd verplaatst naar Utrecht.
-  hoopt J. Schaepkens van Riempst, oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel van Maastricht, zijn 70en verjaardag te gedenken.
-  hoopt jhr. Ir. A.S.C. Stoop van Strijen, directeur der Ned. Siemens Mij. N.V., te Den Haag zijn 65en verjaardag te gedenken.
-  is het 50 jaar geleden, dat J.J. Avé
res, directeur der Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V. te Hengelo (O.) als volontair bij genoemd bedrijf in dienst trad.
-  hoopt G.B. Hospers, directeur van de N.V. Kon. Weverij van Dijk te Eindhoven, zijn 50en verjaardag te gedenken.
-  bestaat de N.V. Insulaire Hypotheekbank te Amsterdam 40 jaar.
-  hoopt de Duitsche General der Infanterie W. Lichel zijn 60en verjaardag te gedenken.
-  feestdag van sint Philippus en Jacobus de Mindere (apostel).
-  is het 400 jaar geleden, dat Franciscus Junius (eigenlijk François
du Jon geheeten), later Calvinistisch predikant en veldprediker in het leger van Oranje, te Bourges werd geboren.
-  gaat het emeritaat in van ds. F.G. Hospers als Ned. Herv. Predikant te Zeist.
-  bestaat de Mij. tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur (Wereldbibliotheek) te Amsterdam 40 jaar.
-  is het 40 jaar geleden, dat de uitgeversfa. H. Meulenhoff te Amsterdam werd opgericht.

(foto van Franciscus Junius, François du Jon, Wikimedia)

Tags

Reageren