Eerste publicatie

Publicatie

Papyrus is de titel van een zeer inspirerend boek over de geschiedenis van het boek, geschreven door Irene Vallejo. Wat mij opvalt  is een schrijfster die vaak het woord eerste gebruikt, en antwoord geeft op vragen als: is dit het eerste alfabet, het eerste boek, de eerste bibliotheek, de eerste bibliothecaris?
Zijn die eerste-vragen ook geschikt voor het schrijven van een tekst bij portret foto’s?

Mijn eerste publicatie staat in het tijdschrift pennewip; schoolorgaan Nutskweekschool Eindhoven. Nummer 4, 10e jaargang, april 1964. Ze kwam tot stand dankzij ene v.l.
Het contact met deze v.l. liep via mijn vriend Louis. V.l. zat op de kweekschool; ik werkte toen in een grote drukkerij. In een café te Weert maakten we afspraken over de te maken foto van sneeuwklokjes, bij een gedicht over die bloemetjes. Niet eerder was er een foto van mij gedrukt. Ik was zeer benieuwd.
Hier volgt het gedicht; ondertekend met de afkorting v. l. 

LENTENACHT

De donkere dans
wuift met een vaal-gele glans
naar de vreemde vergezichten.
stil

hangen sneeuwwitte lichten;
en ragfijn raken
ze de koepel van blauw
om in spiegels dauw
te ontwaken

Het blad pennewip verscheen eind april ’64. Ik kreeg het blad pas later te zien, want sinds 8 april zat ik in militaire dienst.
De foto was groot, over de hele pagina, gedrukt. De afdruk viel tegen: de foto was te grijs en streperig.

Zoals elke soldaat, kreeg ik een militair paspoort voorzien van een uniek nummer, het registratienummer, dat deels bestond uit 6 cijfers die de geboortedatum vormen. Ik was één van de 108494 jongens die in ’45 ter wereld kwamen.
Die eerste zes cijfers werden aangevuld met een nummer dat uitgaat van: het aantal geboortes op die dag, en de eerste letter van de achternaam. In mijn geval de letter R. De aanvullende cijfers waren 3, 1, en 5.
Bij de letters A tot R hoorden kennelijk nog 314 jongens die op dezelfde dag jarig waren als ik.

Voor de opleiding tot soldaat ging ik naar Maastricht, voor een vervolgopleiding naar Roermond. 
De prille samenwerking tussen dichter ( v.l.) en fotograaf kreeg geen vervolg.

Een ogenschijnlijk willekeurig nummer op een pasfoto krijgt aldus iets logisch.
Daarmee verandert de portretfoto van een boef in die van een soldaat.

Wel, die sneeuwklokjes, de eerste bloeiers in een jaar, staan symbool voor de eerste publicatie van een beginnend fotograaf. 
Voor veel planten is bloeien vanzelfsprekend, onvermijdelijk, en van levensbelang.
Dat geldt niet voor mensen. Zo ik al bloei, ben ik een laatbloeier.

Reageren