Geheimzinnigheid rond het Chinese Terracotta Leger

Het graf van Toetanchamon en het vinden van de Dode Zeerollen zijn memorabele archeologische vondsten. Maar de grootste archeologische ontdekking van de twintigste eeuw is toch echt het terracotta leger in China. Dit leger bestaande uit duizenden levensgrote terracotta figuren spreekt tot ieders verbeelding. Helaas moet je een pittig eindje reizen om deze krijgers in levenden lijve te zien. Gelukkig krijg je nu in Den Haag de kans om meer te weten te komen over deze bijzondere vondst en over de indrukwekkende Chinese terracotta krijgers.

De grootste archeologische vondst van de 20e eeuw

In 1974 stuitte een groepje Chinese boeren per ongeluk op een aantal terracotta beelden toen zij een waterput wilde graven. Archeologen begonnen aan de opgraving en al snel bleek dit de grootste archeologische vondst van de twintigste eeuw te zijn. De boeren waren gestuit op het buitenproportionele graf van de eerste keizer van China: Qin Shi Huangdi (259 – 210 v. Chr).

De terracotta beelden zijn onderdeel van het enorme mausoleum waarvoor Qin Shi Huangdi al op jonge leeftijd het groene licht gaf. Het terrein bestaat uit vier kuilen waarin de duizenden terracotta krijgers van terracotta zij aan zij staan, terwijl zij de keizer beschermen tot in het hiernamaals.

Archeologen hebben sinds de ontdekking in 1974 meer dan 7000 terracotta krijgers, paarden, koetsen en strijdwagens onder een dikke laag klei vandaan gehaald. De beelden zijn allemaal 1,60 tot 1,90 meter hoog en geen enkel gezicht is hetzelfde. Iedere krijger heeft unieke gelaatsuitdrukkingen en toont eigen karakteristieken. Zou iedere krijger gemodelleerd zijn naar een echt persoon?

Terracotta Warriors in Den Haag

Om het enorme terracotta leger in werkelijkheid te kunnen zien moet je afreizen naar het door Unesco gepreserveerde mausoleum, zo’n dertig kilometer van de Chinese stad Xi’an. Maar om een idee te krijgen van de imposante beelden hoef je slechts een treinkaartje naar Den Haag te kopen. Want daar kun je nog tot eind juni de expositie Terracotta Warriors bekijken.

De expositie laat zien hoe uniek de vondst van het terracotta leger is. Pas als je tegenover de tentoongestelde beelden staat besef je je hoe immens groot het totale leger moet zijn. Bij de tentoongestelde beelden kun je goed zien hoe uniek iedere krijger is en hoe imposant hun houding is.

Door een interessante (maar wat lange) documentaire krijg je meer te weten over de archeologische vondst en de ontdekkingen die de jaren erna zijn gedaan. Wist je bijvoorbeeld dat alle krijgers oorspronkelijk in felle kleuren beschilderd waren? Bij het blootleggen van de kuilen zijn bijna alle kleuren verdwenen en bleven er enkel terracotta beelden over. 

En wist je dat er meer dan 700.000 arbeiders meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het mausoleum? Dat is meer dan het aantal Chinezen dat meewerkte aan de bouw van de Chinese Muur! Overigens zijn alle arbeiders levend begraven om het geheim van de tombe in stand te houden...

Indiana Jones in China

Achter het terracotta leger schuilt een verhaal dat rechtstreeks uit een Indiana Jones-film lijkt te komen. Want hoewel archeologen al jarenlang bezig zijn met het blootleggen en inventariseren van het immense leger, ligt de belangrijkste vondst nog onder de grond.

De tombe van keizer Qin Shi Huangdi ligt na tweeduizend jaar nog steeds verborgen onder een enorme heuvel. Als je de verhalen moet geloven dan is deze tombe gevuld met schatten, met rivieren van vloeibaar kwik, met een plafond dat de nacht nabootst, compleet met parels als sterren.

In deze rijkdom ligt meteen het probleem rondom het openen van de tombe. Wanneer de tombe geopend wordt zal het kleurrijke interieur naar alle waarschijnlijkheid in rook opgaan, net zoals dat gebeurde bij de terracotta soldaten. Op dit moment bestaat er nog geen techniek om de tombe te openen zonder het interieur onherstelbaar te beschadigen. Een tweede probleem komt voort uit de ‘rivieren van kwik’. Uit tests is gebleken dat het binnengaan van de tombe levensgevaarlijk is door de zeer hoge kans op kwikvergiftiging.

Het is de vraag of wij ooit nog een glimps kunnen opvangen van de weelde in de tombe van Qin Shi Huangdi. Mocht de tombe alsnog geopend worden, dan zou dat natuurlijk de vondst van de 21e eeuw zijn.

Meer weten over de mysteries rondom het terracotta leger en wil je zelf oog in oog komen te staan met terracotta krijgers? Dan kun je nog tot en met 30 juni een bezoekje brengen aan de expositie Terracotta Warriors in Den Haag. Locatie: New Babylon, het nieuwe kantoren- en winkelcentrum direct naast Den Haag Centraal.

Tags

Reageren