Het Gala van de Peace, Justice en Security Foundation

Vorige week presenteerde de Peace, Justice en Security Foundation zich voor het eerst echt aan de buitenwereld door middel van een Gala. Het gala vond in het Haagse Hilton Hotel plaats. Zoals dat op een Gala behoort liepen de mannen en vrouwen in hun mooiste kleding rond.

We verzamelden ons in de voorhal voordat we de grote zaal ingingen. Tientallen fotografen en filmers legden daar deelnemers en beroemdheden in verschillende combinaties vast. Er waren ook enige kunstwerken te bewonderen die later op de avond geveild zouden worden om de middelen van de nieuwe Foundation te verhogen.

Concrete acties

De Foundation is ontsproten aan het brein van enige personen die in Den Haag actief zijn in de internationale instituties voor vrede en veiligheid, vooral het Internationaal Strafhof. Met name kunnen we noemen Florence Olara en Philipp Amann. De Foundation wil mensen bewust maken van prangende feiten op het gebied van recht, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid over de hele wereld. Dat gebeurt aan de hand van concrete acties.

De grote zaal van het Hilton zag er feestelijk uit. Er stonden vele ronde tafels waar we konden gaan zitten. Aan de lange zijwand was het podium. Ik bevond me in het gezelschap van een aantal mensen uit Spanje en Engeland die een flinke inspanning hadden geleverd voor de Foundation in de vorm van een Anthem, ‘Ever Changing World’, een muzikale compositie voor de Foundation (Dario Poli, David Mairs, David & Jo Redston), en een schilderij van the Donna of Piece (Mugge Fischer & Ose del Sol).

Tussen de verschillende gerechten door kregen we een programma voorgeschoteld. Florence Olara en Marco Gercke introduceerden de nieuwe Foundation en het programma. De Justitia Award zou uitgereikt worden door coryfeeën als de filmsterren Sharon Stone (ook UNICEF ambassadeur) en Katja Riemann (ook ambassadeur ontwikkelingsdoelstellingen VN) en Victor Ochen, oprichter van het African Youth Initiative Network en vorig jaar Nobelprijskandidaat.

Vlammende speech

En dan waren er nog de andere sprekers. Sylvia Fernandez de Gurmendi, president van het Internationaal Strafhof, was blij met het initiatief van de nieuwe Foundation. Zeid Ra'ad Al Hussein, VN Hoge Commissaris van de Mensrechten, hield een vlammende speech die vervolgens alle kranten haalde en ons van onze stoel deed komen om te applaudiseren.  

Hij richtte een verklaring aan Geert Wilders, mevrouw Le Pen en de heren Trump,  Orban, Zeman, Hofer, Fico en Farage. “Allen zoeken zij in meer of mindere mate naar een zuiver verleden, vrij van criminaliteit, buitenlandse invloed en oorlog. Dat verleden bestaat nergens in die vorm, ook in Europa niet. Het herstellen van het zogenaamde perfecte verleden is fictie en degenen die het voorstaan zijn bedriegers. Ze gebruiken dezelfde tactiek, oversimplificatie, als Da’esh (ISIS). ”

Dr. Mary Aiken, de autoriteit op het gebied van cybercrime, wier Nieuw-Zeelandse zus bij ons aan tafel zat, vertelde over de vormen die cybercrime tegenwoordig had aangenomen, waarover ze recent het boek ‘The Cyber Effect’ had gepubliceerd. En daarna was er de uitreiking van de Justitia Award.

Winnaars

De winnaars van de Award waren Freddy Mutanguha uit Rwanda, overlevende van de genocide in 1994 en nu verantwoordelijk voor Aegis die wereldwijd actief is op het terrein van genocide en massaslachtingen, Lilian Tintori, de vrouw van Venezolaanse oppositieleider Leopoldo Lopez, die voor 14 jaar in de gevangenis is gezet  en Ilse en Femke van Velzen, die documentaires maken die onderdrukte mensen een stem geven. De Awards werden uitgereikt door Victor Ochen, Sharon Stone en Katja Riemann.

Ten slotte werden diverse kunstwerken geveild onder leiding van een medewerkster van een groot en bekend veilinghuis en Sharon Stone.

The Cyber Effect

Voor en na het Gala had ik nog enige gesprekken die ik u niet wil onthouden. Te beginnen met Mary Aiken, wereldwijd expert op het gebied van cyber crime. Haar boek ‘The Cyber Effect’ is verschenen in Amerika en Engeland en wordt vertaald in het Duits en het Nederlands. Zij is adviseur van Europol, Interpol, zit in het bestuur van The Hague Justice Portal  en doceert op het University College Dublin.

Cyber never sleeps”, zegt ze. “De Koude Oorlog heeft plaatsgemaakt voor de Cyber Oorlog. Ik heb  studie gemaakt van het effect van de nieuwe technologie op het menselijk gedrag en meer specifiek het criminele gedrag. In mijn boek schets ik een breed beeld, aan de hand van de ontwikkeling van de mens van geboorte tot aan de mens van hoge leeftijd. Het is resultaat van tientallen jaren studeren, schrijven en doceren. Onder andere ga ik in op het glijdende vlak waar jongeren zich bevinden die zich af en toe wagen aan hacken. Van de kant van criminelen worden flinke inspanningen gedaan om deze jongeren in hun kamp te krijgen.”

Donna of Peace

Vervolgens Mugge Fisher, uit Spanje gekomen om een schilderij te doneren voor de Foundation. “Samen met Ose del Sol / Artenovum heb ik het project ‘Donnas del Mundo’. Voor deze gelegenheid heb ik een portret gemaakt van de Donna of Peace. Deze Donna spreekt met haar ogen. ‘Wordt wakker’ zegt ze, ‘je moet doen wat je kunt doen’. De Foundation mag op alle mogelijke manieren gebruik van deze Donna of Peace maken. Ze kunnen haar bijvoorbeeld printen op t-shirtjes, het kan op de kaft van het Anthem komen. Ieder van de schilderijen in de Donna serie heeft een peetvader. De peetvader van de Donna of Peace is Victor Ochen. We hopen het schilderij tegen een flinke prijs te veilen. De opbrengst is voor de Foundation van Florence Olara.”

Wat vond hij van het Gala? “Indrukwekkend, goed georganiseerd, een goed publiek. De sprekers vertelden waar het over ging. Je realiseert je dan dat je tot de gelukkige 2 tot 3 procent in de wereld behoort die de ellende ontspringt. Het Gala was wel wat aan de serieuze kant. We hebben in Spanje ook Gala’s, dat is meer glitter en glamour. We hopen ons steentje te hebben bijgedragen aan het goede doel. Belangrijk element van de Foundation is educatie. Als je kinderen goed opvoed, krijg je betere volwassenen.”

Nederig

En Joe Redston uit Engeland (Wight) die met zijn vader David het lied ‘Ever Changing World’ orkestreerde en opnam. “De elementen die Florence Olara inbracht voor het lied hebben we verwerkt. Het zou mooi zijn als een superster het lied van Dario Poli en David Mairs zou gaan vertolken. Dat zou het bewustzijn van het werk van de Foundation enorm kunnen bevorderen. En de opbrengsten komen natuurlijk ten goede van de Foundation.

Redston, musicus /drummer die zich bezighoudt met team-building activiteiten, zegt terugkijkend op het Gala: “Ik ben heel veel te weten gekomen over doeleinden, waarden en aspiraties van de Foundation. De verhalen van de sprekers maken je nederig. We vergeten te vaak hoe goed we het hebben.

En ten slotte Dario Poli: “Ik heb samen met David Redston, Joe’s vader, gewerkt aan ‘Diana, the Musical’. Joe was toen acht jaar oud. En nu maken Joe en David dit muzikale meesterwerk. Mijn gedachten waren weer helemaal terug naar de tijd van toen.”

Afbeeldingen: 1) overzichtsfoto, 2) Dario Poli en Mary Aiken, 3) Carolien de Bree en Joe Redston, 4) Joe Redston en Walter van Teeffelen, 5) Sharon Stone en Dario Poli, 6) May Aiken en Marco Gercke, 7) Mugge Fischer, Carolien de Bree en Leo van der Velde, 8) gala gasten, 9) champagne, 10) Mugge Fischer, Victor Ochen en de Donna of Peace, 11) Mugge Fischer en Florence Olara, 12) Mugge Fischer en de Donna of Peace, 13) Ose del Sol 

http://www.peaceandjusticefoundation.net/ http://www.aegistrust.org/ http://www.donnasdelmundo.com/

Reageren