Het nieuwe ondernemersklimaat komt in zicht!?

Het verlangen naar een bouwsector uit de eenentwintigste eeuw wordt met de dag groter. Internet zal de komende tien jaar organisaties en overheden binnenste buiten en buitenste binnen keren, op het gebied van werk, organisatiestructuur, kennis, klantwaarde, et cetera. Het nieuwe ondernemersklimaat komt meer en meer in zicht.

In de afgelopen acht maanden heb ik mij als business innovator voortdurend afgevraagd: hoe kan een nieuw ondernemersklimaat in de bouwsector worden gecreëerd, gestimuleerd en ondersteund? Deze vraag kwam meer op de voorgrond nadat ik het boek ‘Makers’ van Chris Anderson (@chr1sa / DIYdrones / CEO van 3D Robotics) had gelezen. Ik ben door het lezen van dit boek meer en meer overtuigd geraakt dat nieuwe bedrijven met de nieuwe ondernemersmentaliteit de aanjager zullen zijn voor de paradigmashift in de bouwsector.

Waarom bestaan er bedrijven

In 1937 publiceerde Ronald Coase het baanbrekende artikel ‘The Nature of the Firm’ waarin hij antwoord geeft op de vraag: waarom bestaan er bedrijven? Bedrijven bestaan om de ‘transactiekosten’ te minimaliseren zoals tijd, problemen, onduidelijkheden en fouten. Bill Joy bracht in 1990 tijdens een interview een onvolkomenheid in het model van Coase aan het licht. ‘Ongeacht welke organisatie je bent, de slimste mensen werken voor een andere organisatie’ (Wet van Joy) merkte hij op. Hij bedoelde: we werken niet met de beste mensen om de transactiekosten te minimaliseren. We werken eerder met degenen die het bedrijf heeft weten in te huren / aan te nemen. Ook geven bedrijven de voorkeur aan mensen met ervaring in de branche en beschouwen diploma’s en werkervaring als graadmeter voor intelligentie en arbeidsethos.

Veranderende arbeidsmarkt
Gelukkig is de arbeidsmarkt aan het veranderen. Dankzij het internet hoef je geen genoegen te nemen met de talenten van je collega aan het bureau naast je. Je zoekt de meeste getalenteerde mensen op het internet – bijvoorbeeld via platforms als Elance of oDesk – of in je (virtuele) netwerk en vraagt hun de klus te klaren, ook al zit jij in Nieuwegein, Edinburgh of Wuhan. Getalenteerde mensen kunnen overal wonen en hoeven niet te verhuizen om een bijdrage te leveren. In de toekomst zullen bedrijven in de bouwsector kleiner, virtueler en informeler zijn. De meeste deelnemers van de organisatie zijn geen werknemers meer. Ze (re)organiseren zich spontaan in gemeenschappen en worden eerder gedreven door autonomie, meesterschap en zingeving dan door loyaliteit en plicht. Het maakt niet uit voor wie de getalenteerde mensen werken; als het project interessant genoeg is, zullen de talenten het weten te vinden.

Digital leadership
Kleine nieuwe bedrijven die uitgroeien tot grotere bedrijven gaan echt nieuwe banen (die er recentelijk nog niet waren) creëren. Zij hebben geen overtollig vet, maken gebruik van het netwerkeffect door de open onlinegemeenschap, handelen vanuit ‘internet first’ en zijn mondiaal georiënteerd. De grootste uitdaging – dankzij automatisering waardoor voordelen van goedkope arbeid afneemt – zit in: de nabijheid van de consument, creativiteit, flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. Succesvolle nieuwe bedrijven – als dienend onderdeel van maatschappelijk ecosysteem in verandering – hebben een hoog ‘multiplier effect’ wat extra positief is voor de maatschappij.

Nieuwe cultuur
Het is noodzakelijk om (zelf) te bouwen aan de nieuwe ondernemersmentaliteit, een nieuwe cultuur. Een cultuur waarin de social-economische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten. Hierbij gaat het niet direct om de talenten die men heeft, maar wat men er mee doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht mogen er (in principe) geen rol bij spelen. Een cultuur waar we positief staan tegenover het nemen van risico’s en maken van fouten, met een gerichte samenwerking waarbij we geloven in de ‘favor bank’. Een sterke flexibele arbeidsmarkt, een ondernemende samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en burgers ondersteunt door ondersteunende diensten (advocatuur, accountants, executive search, coaching) en duurzame kwaliteit van leven.

Maak het verschil
Gebruik maken van de hedendaagse mogelijkheden en inspelen op de ontwikkelingen van morgen, begin een bouwonderneming op het internet. Start een nieuwe ‘opensource’ afdeling waar huizen voor 100% prefab worden gebouwd door robots in samenwerking met mensen over de hele wereld. Begin voor jezelf of samen met anderen. Zoek changemakers om het verschil te gaan maken. Werk je ideeën uit met friskijkers en ga aan de slag met dwarsdoeners en wordt ook onderdeel van het nieuwe ondernemersklimaat. Het nieuwe ondernemersklimaat komt in zicht!?

Bron: Cobouw

Meer lezen van Menno Lammers: www.boostbusinessinnovation.nl

Tags

Reageren