Ingrid Rollema: “De schaduwen vertellen het verhaal”

Ingrid Rollema: “De schaduwen vertellen het verhaal”

Van de week liep ik door de sneeuw naar PIP Den Haag. De zon scheen volop. Ik was nog nooit bij PIP geweest. Het bleek een verzameling wat lagere gebouwen bij het hoge Binck36 gebouw aan het begin van het Binckhorst terrein te zijn.

Ingrid Rollema, die we allen kennen als beeldhouwster en bedenkster van het project ‘Het Theater van de Verkeerde Beslissing’, wachtte mij op in de Nachtclub van PIP. Het was behoorlijk donker, zoals een echte nachtclub betaamt. Achter de zwarte gordijnen bevond zich haar nieuwste project ‘Blinded by the light’.  

Wat is waarheid?

De speciale wereld van corona én de nieuwe politieke werkelijkheid waarin het onderscheid tussen feit en verzinsel soms bijna verdween, hebben haar tot het project aangezet, vertelt ze. Ingrid:  “‘Waarheid’ heeft in Trump-tijden een hele nieuwe lading gekregen. Als ik dit vertaal naar mijn vak, beeldhouwen, dan wordt er niet meer gekeken naar het beeld, maar naar alles er rond omheen, en dan is het maar net afhankelijk van de bubble waarin je leeft, hoe je dat invult.”

De virtuele techniek heeft een hoge vlucht genomen. Ingrid: “Het is onvoorstelbaar dat zulke hoogontwikkelde techniek resulteert in zulk eenvoudig denken. Het is alsof we als mensheid niet met de techniek mee geëvolueerd zijn. Mensen die druk gebruik maken van de sociale media kunnen denken dat we in een lieve wereld leven. De algoritmes zorgen ervoor dat iedereen in zijn/haar eigen cocon zit, waarbij er geen sprake is van uitwisseling.”

Vervaarlijke sprinkhaan

Ik begeef me achter het zwarte gordijn en Ingrid start de – vier minuten durende – voorstelling. Een licht flitst aan en ik zie een beeld van een vervaarlijke sprinkhaan met uitstekende poten en antennes op zijn kop, maar vooral het beeld achter het beest, bewegende schaduwen. Het lijkt wel een Wajang-voorstelling. Langzaam verschijnen er rondom meer van dergelijke angstaanjagende wezens, andere sprinkhanen die ook trekken van een konijn of mens hebben. In totaal zijn het er vijf. Ook hier zorgen de groter en kleiner wordende schaduwen voor het effect. De show eindigt met een grote knal. Is het de eindknal van de wereld?

Ingrid: “De sprinkhaan is het Leitmotiv. Bij een sprinkhanenplaag is er een wolk die neerdaalt. Als het geland is gaat het tot actie over. Het laat een spoor van vernietiging achter. De pandemie die we nu hebben heeft er wel wat weg van. In ‘Blinded by the light’ vertellen de schaduwen meer dan het beeld. Het lijkt of de schaduwen bewegen. Maar alles staat stil. De lampen spelen een bedrieglijk spel  van harder en zachter schijnen.

Een boek

Er verschijnt ook een boek bij het project. Het begrip schaduw wordt daarin uitgewerkt aan de hand van de gedachten van Plato en Spinoza. In het oude Egypte werd al veel betekenis aan schaduw toegekend. Een aantal auteurs is benaderd voor een bijdrage, waaronder Robbert Dijkgraaf, Michael van Hoogenhuyze, Felix Villanueva en Fenne Saedt. 

Op het eind van het boek komt een bewegende pagina waarin je in 3D kunt rondstruinen. “Op die manier probeer ik de plek van het klassiek beeld op te rekken en te laten aansluiten bij deze tijd. Wat ik geweldig vind aan het nu op deze plek staan bij PIP is het enorme support dat ik krijg en de uitwisseling met al die speelse jongeren die precies dat in huis hebben wat ik niet heb en omgekeerd. Ik word er warm van!”

Foto’s: 1 – 4) Eric de Vries, 5) Marsel Loermans 

https://ingridrollema.nl/
http://www.theatreofwrongdecisions.com/
https://pipdenhaag.nl/ 

Reageren