Maandag, 7 mei 1945

Agenda Haagsch Persbureau Matla 7 mei 1945

-  is het 150 jaar geleden, dat de Nederlandsche werktuigkundige G.M. Röntgen, de pionier van het Nederlandsch stoomvaartwezen, te Essen in Oost-Friesland werd geboren.
-  is het 150 jaar geleden, dat Fouquier-Tinville te Parijs als laatste slachtoffer van de guillotine werd ter dood gebracht.
-  is het 50 jaar geleden, dat de Pruisische generaal-veldmaarschalk A. von Pape te Berlijn overleed.
-  is het 30 jaar geleden, dat het Engelsche mailschip “Lusitania” van de Cunard-lijn op weg van de Ver. Staten naar Liverpool door een Duitschen onderzeeë
r werd getorpedeerd, waardoor meer dan duizend opvarenden den dood vonden.
-  is het 50 jaar geleden, dat de parochiekerk van sint Jozef te America (dekenaat Horst) door mgr. Boermans werd ingewijd.
-  bestaat de parochiekerk van O.L.Vr. Visitatie te Hoogeveen 40 jaar.
-  hoopt ds. J.J.H. Bange Wzn., Ned. Herv. Predikant te Zuidhorn, zijn 40-jarig ambtsjubileum te gedenken.
-  hoopt ds. F.G. Hospers, Ned. Herv. Predikant te Zeist, zijn 40-jarig ambtsjubileum te gedenken.
-  vindt te Brugge de jaarlijksche H. Bloedprocessie plaats.
-  hoopt de Duitsche componist Karl Bleyle, die onlangs een compositie voltooide op de tekst uit Nietsches “Also sprach Zarathustra”, zijn 65en verjaardag te gedenken.

Foto: de ondergang van de Lusitania

Tags

Reageren