Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 opgericht om de grote armoede in Nederland te bestrijden. Initiatiefnemer Johannes van den Bosch had het concept achter de Maatschappij van Weldadigheid zelf bedacht. Het idee was vooruitstrevend en tegelijk praktisch van opzet. De gedachte was dat verarmde stadsbevolking een nieuw bestaan geboden werd op het Drentse platteland. Er werden woeste gronden aangekocht, die ontgonnen en bewerkt moesten worden door de armen uit de stedelijke gebieden. Er werd voorzien in huisvesting, werk, onderwijs en zorg. Door hard werken zouden de kolonisten uiteindelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en kansrijk terugkeren in de gewone maatschappij.

Tags

Reageren