Middeleeuws rondeel bij Bowlespark Wageningen

Bij graafwerkzaamheden in 2015 ten behoeve van een nieuw rioleringsstelsel vonden archeologen in het Wageningse Bowlespark een middeleeuws rondeel. Dit is een halfronde vestingtoren in de stadsmuur.

Het rondeel bevond zich in het oostelijk deel van de muur van voormalige kasteel Wageningen. Archeoloog Patrick van Luijtelaar van archeologisch van adviesbureau Syntegra legde de fundamenten bloot. Een rondeel op die plek is een opmerkelijke vondst. De toren is namelijk niet op oude kaarten van de stad terug te vinden. Op oude tekeningen met daarop de stadsmuur, komt verschillende keren een rondeel voor. Maar niet op de plek waar het oude kasteel heeft gestaan waar zich nu het Bowlespark bevindt.

Van Luijtelaar dateerde het rondeel op grond van de afmetingen van de baksteen vóór 1500. In het muurwerk zaten scheuren van zo'n 10 cm wat er mogelijk op wijst dat de muur (oorlogs)schade heeft opgelopen en is verzakt. Behalve muurwerk werden tot nu toe drie granieten kogels in fragmenten gevonden die ongeveer 45 kg per stuk wegen en 35 cm in doorsnee meten.

Meer informatie en downloaden van de fietsroute Gelders Arcadië:

Tags

Reageren