Nationaal Museum voor Wereldculturen gaat missiepartnerschap aan met Oikocredit NL

Een jaar of vijf schreef ik artikelen voor Oikocredit. Dat wil zeggen voor het Nederlandse blad Andersom. Oikocredit opereerde toen al wereldwijd, maar was in Nederland opgezet. Ook het hoofdkwartier staat in Nederland, in Amersfoort. Microkrediet staat al jaren in de belangstelling, ook door de activiteiten van Koningin Máxima.

Gisteren kreeg ik bericht dat Oikocredit was gaan samenwerken met het Nationaal Museum voor Wereldculturen, het samenwerkingsverband van het  Afrika Museum, Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum.  

Dat was een verrassing. In mijn tijd stond het economisch perspectief centraal bij Oikocredit, het ging met name over het van de grond tillen van basisinitiatieven in arme landen. Ik herinner me dat er een enkel keertje een cultureel project werd gefinancierd. Het ging om in de ‘derde wereld’ gemaakte kunst en kunstnijverheid die via een Brabants bedrijf gedistribueerd werd. 

En nu de verbinding met maar liefst vier musea. De toenadering lijkt van beide kanten te zijn gekomen. Wat Oikocredit betreft zag ik deze ontwikkeling al met de campagne over ‘Asha’s droom’, een commercial over Asha in  Bollywood decor en met Bollywood muziek.

Het Nationaal Museum voor Wereldculturen zegt er het volgende over:

Mission First

“Wij zijn een missiegedreven organisatie. Ons doel is te inspireren tot een open blik op de wereld en bij te dragen aan wereldburgerschap. In Nederland en ook elders in de wereld. Wij vertalen die missie door in al onze activiteiten, ook zakelijk. Onze partners delen die visie. Ook voor hen geldt: mission first. Dat betekent dat samenwerking meer zal opleveren dan geld alleen.

Met onze partners bundelen we krachten om samen content en inhoudelijke programma’s te ontwikkelen. Omdat we dezelfde taal spreken en doelen nastreven zullen we elkaar versterken in de communicatie en onze core business. Deze samenwerking levert significante toegevoegde waarde op, inhoudelijk, in merkkracht en financieel.

We werken samen op basis van gedeelde maatschappelijke betrokkenheid, impact en de te verwachten toegevoegde waarde. En omdat onze netwerken, collecties en geschiedenis verbonden zijn met verschillende culturen over de hele wereld, wegen wij ook de internationale activiteiten van onze potentiële partners mee. We zijn per slot van rekening wereldburgers.”

Samen inhoudelijke programma’s ontwikkelen

En Oikocredit Nederland zegt: “’Op de verschillen na, zijn we hetzelfde’ is de slogan van het Nationaal Museum van Wereldculturen, een samenwerking tussen het Afrika Museum, Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum. Oikocredit herkent zich hierin, omdat wij streven naar een gelijkwaardige samenleving door te investeren in de zelfredzaamheid van mensen.

En dat is precies de reden waarom we een missiepartnerschap zijn gestart met deze musea. Want vanuit onze gedeelde maatschappelijke betrokkenheid kunnen we onze krachten bundelen, om samen content en inhoudelijke programma’s te ontwikkelen. Én samen vertellen we graag de verhalen achter onze missie, om iedereen te inspireren óók bij te dragen aan een betere wereld!

Op 11 oktober opent in het Museum Volkenkunde de tentoonstelling Bali - welcome to paradise. Als missiepartner, en investeerder in Indonesië, kunnen we deze tentoonstelling, over de paradijselijke én de minder idyllische kant van dit boeiende eiland, van harte aanbevelen. Deze tentoonstelling is tot 26 mei 2019 te zien in Leiden.”

Het lijkt me een goede zaak, die samenwerking. Het kan voor beide partijen resultaten hebben. De mensen die beleggen in microkrediet zullen niet alleen van economische verhalen kennis kunnen nemen, maar ook van culturele verhalen. En de musea kunnen meer bezoekers verwelkomen. 

http://museumovermensen.nl/ https://www.oikocredit.nl/

Reageren