Nederland en Vlaanderen op de Frankfurter Buchmesse (2)

In 2016 zijn Nederland en Vlaanderen Ehrengast op de Frankfurter Buchmesse. Dat waren ze eerder, in 1993. Toen heette het nog Schwerpunkt Flandern und die Niederlande. Hieronder de bijdrage van Chris Ronteltap.

Inmiddels is het al weer enige tijd geleden dat prins Willem-Alexander en prins Filip van België het Nederlands-Vlaamse paviljoen op de Frankfurter Buchmesse openden. Een terugblik op de eerste dag.

Slikken

Geflankeerd door twee kunstbomen werd de Frankfurter Buchmesse op 5 oktober met de traditionele hamerslag door de voorzitter van deze boekenbeurs geopend. Hieraan voorafgaand kregen de talloze gasten en genodigden een aantal toesraken van onder andere de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Delors: de minister van Cultuur van Vlaanderen, de heer Weckx; mevrouw d’Ancona en Harry Mulisch te horen.

Naast de gebruikelijke opmerkingen over het boekenvak, was er veel aandacht voor de vaste boekenprijs: zowel de heer Weckx als mevrouw d’Ancona hielden hier een warm pleidooi voor, terwijl de aandachtige toehoorder een sprankje hoop voor een Europese vaste prijs in de toespraak van hr. Delors meende te bespeuren.

Voor de Vlaamse aanwezigen was het even slikken toen hr. Delors sprak over de Nederlandse taal en de Vlaamse taal alsof het twee verschillende talen zijn. Had hij toch niet helemaal begrepen dat het zo’n bijzondere gebeurtenis was dat Nederland en Vlaanderen samen als één taalgebied als thema van deze Buchmesse fungeerden.

De toespraak van Harry Mulisch over het spook van het bekrompen nationalisme en fascisme was indrukwekkend.

Opening paviljoen

De aandacht van de pers is onvoorstelbaar groot. Honderden journalisten zijn tijdens de Buchmesse een of meer dagen in Frankfurt en verslaan voor krant, tijdschrift, radio of televisie de evenementen op en rond de beurs. De televisie- en fotojournalisten probeerden allemaal de mooiste plaatjes te schieten van de beide prinsen die met het zetten van hun handtekening in het gastenboek het Nederlands-Vlaamse paviljoen moesten openen.

Dit paviljoen is een grote hal op het beursterrein waarin een tentoonstelling is ingericht die de geschiedenis en het eigene van de Nederlandstalige literatuur en de Nederlands-Vlaamse cultuur visualiseert.

‘Open naar de wereld’ is het thema van de tentoonstelling en geeft onder andere de rol van Nederland en Vlaanderen als vrijhaven voor andersdenkenden en afwijkende meningen in de loop der eeuwen weer.

Op de tijdstippen dat ik door het paviljoen wandelde was de publieke belangstelling niet erg groot, maar de waardering wel. De stichting Frankfurter Buchmesse, verantwoordelijk voor de gehele organisatie van alle Nederlands-Vlaamse activiteiten was niet in de valkuil gelopen om zoveel mogelijk te laten zien, maar had zich beperkt tot een aantal aansprekende hoogtepunten. De Duitse bezoekers zochten alleen tevergeefs naar Nooteboom en Mulisch …

Diner

Nadat rond acht uur ’s avonds de openingsplechtigheden waren afgelopen, was er nog een informeel diner, georganiseerd voor de mensen die zich de afgelopen maanden en jaren hadden ingezet voor het welslagen van de Nederlands-Vlaamse presentatie: onder andere de directie van het Literair Productiefonds, vertalers en professoren Nederlands in Duitsland. En natuurlijk de WVC-ers die die dagen ook in Frankfurt waren.

Op het laatste moment had het presidium van de Tweede kamer besloten om, naast de officieel uitgenodigde vertegenwoordiging van de Kamer, nog een aantal kamerleden toestemming te verlenen de Buchmesse te bezoeken.

En ook deze Kamerleden hebben uiteraard gezellig een vorkje meegeprikt. Alleen jammer dat Gert-Jan Dröge er niet was.

Reageren