On Friendship / (Collateral Damage) II - The Guardians of the Door

ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE) II - THE GUARDIANS OF THE  DOOR”

In 2017 wordt 500 jaar reformatie groots herdacht. Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten en beeldend kunstenaar Joseph Semah organiseren het artistiek, filosofisch project ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE) II - THE GUARDIANS OF THE DOOR met kunst, performances, rondetafelgesprekken, lezingen en een publicatie. Een artistiek, kritische reflectie op het beeld van Luther als ‘superstar’ en zijn betekenis toen en nu.

De Nieuwe Kerk, het Joods Historisch Museum, het Stedelijk Museum en het Goethe-Institut zijn partners in het project.

De Nieuwe Kerk in Amsterdam: Reis in de tijd met interventie van Joseph Semah

500 jaar reformatie: een hedendaags antwoord op de 95 stellingen van Luther

Installatie, performance en rondetafelgesprek

In 1517 zou Luther zijn stellingen op de kerkdeur hebben getimmerd. Voor de christelijke kerk en ook De Nieuwe Kerk heeft dit grote gevolgen gehad. De Nieuwe Kerk werd protestant maar was in 1948 ook weer de kerk waar de oecumene voet aan de grond kreeg. De Wereldraad van Kerken vergaderde er voor het eerst.

500 jaar na dato zal Joseph Semah reageren op Luthers gedachtegoed en de betekenis ervan in zijn tijd en nu, waarbij hij, uiteraard ook de antisemitische teksten van deze kerkhervormer ‘meeneemt’. Voor De Nieuwe Kerk zal hij een installatie maken en een performance met o.a. religieuze vertegenwoordigers.  In zekere zin een verlaat antwoord van de kunst, zolang geweerd in de kerk.

Datum: Reis in de Tijd met Joseph Semah: 14 juli - zondag 27 augustus 2017. 

Rondetafelgesprek

Voorafgaand aan de opening organiseert Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten i.s.m. De Nieuwe Kerk een rondetafelgesprek over de invloed van Luther op de kunsten. Hoe hebben zijn ideeën en teksten een rol gespeeld in zijn tijd, de voor- en naoorlogse samenleving en nu? Religieuze vertegenwoordigers, kunstenaars, schrijvers en wetenschappers reflecteren onder leiding van Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Historisch Museum) op 500 jaar reformatie en voegen hun visie toe aan het publieke discours.

Datum: 22 juni 2017,aavang 15.00 u

Joods Historisch Museum

In het Joods Historisch Museum worden kunstwerken van Joseph Semah getoond uit de serie The Wandering Jew / The Wondering Christian en wordt een Gallery-talk georganiseerd.

Datum: oktober-december 2017

Het Stedelijk Museum

Voor het Stedelijk Museum zal Joseph Semah reageren op de collectie middels vijf performances, een workshop en een rondetafelgesprek.

Datum: 20, 21, 22 oktober 2017

Goethe-Institut

Vijf geheime installaties en gesprek met Arie Hartog, directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen

Datum: 9 november 2017

Publicatie:  ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE), II: THE GUARDIANS OF THE DOOR

Ook wordt een publicatie gemaakt, waarvoor een tiental auteurs medewerking heeft toegezegd. De publicatie biedt een uitgebreid, divers palet van de betekenis van Luther toen en nu. Met o.a. artikelen over religieuze interpretaties van kunst, heilige teksten en censuur, de invloed van religie op kunst, en de invloed van religie en kunst op de maatschappij.

Met teksten van

 •      Joseph Semah, beeldend kunstenaar
 •      Dr. Arie Hartog, directeur Gerhard-Marcks-Haus in Bremen
 •       Prof. Dr. Emile G.L. Schrijver, Algemeen directeur Joods Historisch Museum Amsterdam en   Joods Cultureel Kwartier
 •        Prof. Mr. Egbert Dommering, emeritus-hoogleraar informatierecht UvA:
 •       Prof. Dr. Ton Nijhuis, historicus, politicoloog en filosoof, wetenschappelijk directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam
 •      Paul Mosterd, adjunct -directeur De Nieuwe Kerk
 •      Linda Bouws, stichting Metropool Internationale Kunstprojecten
 •      Prof. dr. F.M. (Maarten) Doorman, Bijzonder Hoogleraar Historische cultuur van Duitsland: Filosofie, kunst en literatuur aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam
 •      Dr. Margriet Schavemaker, Manager Educatie, Interpretatie en Publicaties Stedelijk Museum Amsterdam
 •     Jan Vos, kunstboekhandel
 •      LL.B MaLic Hans Rutten
 •     Rick Vercauteren, conservator Stedelijke Kunstcollectie VenloF
 •     Felix Villanueva, kunst curator

 

 

Reageren