Op stap met Napoleon: topdiplomatie in 'de coulissen van Parijs' (deel 10)

Wellington en Blücher hebben topoverleg in Tienen

Het is precies 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte in Waterloo werd verslagen. In deze blog gaat Joeri Mertens met de Gazette van Gend en de Memoires van de Chateaubriand in de hand op zoek naar de Vlaamse sporen in dit verhaal. Vandaag zijn we getuige van militair topoverleg in het beschermde Hotel de Tinnen Schotel in Tienen.                                          

1815, Wellington ontmoet Blücher

Uit de Gazette van Gend: Thienen den 3 mey, de hertog van Wellington en prins de Blucher (generalissimus van het Pruisische leger) hebben elkaar ontmoet in Thienen en een vergadering gehad in Hotel de Tinne Schotel. Jammer genoeg licht de Gazette van Gend ons niet verder in over het overleg. De stadssecretaris van Tienen schreef wel in zijn verslag van de feiten: 3 Mei – zyn binnen Thienen in de Schotel ten thien uren voormiddag gearriveert van Brussel den generael Wellington ende van Luyck de generael Blusscher ende hebben ’t saem geconfereert tot 12 uren ende dan vertrocken wederom nae Brussel ende Luyck, van waer sy gekomen waeren. Beide verslagen wijzen op de vele reizen die de hertog van Wellington maakte. In Tienen beloofden Wellington en Blücher elkaar te steunen bij de slag tegen Napoleon die zou plaats vinden ten zuiden of ten oosten van Brussel.

Arthur Wellesley, Hertog van Wellington, was nooit verslagen door de Franse Napoleontische legers. Hij stond bekend als een groot strateeg en was de drijvende kracht achter de Britse hulp aan Spanje en Portugal in 1811. In 1814, na de Val van Napoleon kreeg hij de titel van Hertog van Wellington en werd hij ambassadeur aan het Franse hof. Wellington was aanvoerder van de Engelse troepen op het vasteland. Hij kreeg op 25 mei van Willem I de titel van ‘veldmaarschalk’ en daarmee ook de leiding over de legers van Spanje, Portugal en het Koninkrijk der Nederlanden.

Gebhard Leberecht von Blücher was commandant van het Pruisische leger. De 72-jarige prins is de enige man die Napoleon meer dan één keer kon verslaan. Hij was zeer overtuigd van zijn kunnen en wist zijn troepen op positieve manier te begeesteren.

Tienen heeft wel meerdere banden met het Napoleontische tijdperk. Zo heeft Napoleon zelf twee keer de stad bezocht. Voor het langverwachte bezoek van 1803 werd het stadhuis zelfs deels in empirestijl heringericht. Het kabinet van de burgemeester straalt volledig in de keizerlijke stijl. In 1804 bleef Napoleon bij een onverwacht bezoek te Tienen overnachten in - o ironie - Hotel de Tinnen Schotel. Keizer Napoleon schonk op 25 maart 1813 een nieuw wapenschild aan de stad met verwijzing naar de keizer natuurlijk. Later keerde de stad terug naar zijn wapenschild uit het Ancien Régime. De Napoleongezinde Charles Verlat, kreeg in 1817 de toelating een herberg te bouwen nabij de Gete. Hij noemde de herberg Ile Sainte-Hélène als verwijzing naar het ballingsoord van Napoleon waar hij van 1815 tot 1821 verbleef. Later ging de naam over op de Sint-Helenasluis en Sint-Helenavesten.

1999, Bezoek van de 8th Duke of Wellington

Op 19 juni 1999 bracht Arthur Valerian Wellesley, 8th Duke of Wellington, een bezoek aan Tienen om er de vergadering van het “Waterloo Comité” voor te zitten. De hertog werd ontvangen in het kasteel van Oorbeek met zijn prachtige park. De vergadering vond plaats - hoe kan het ook anders - in de gebouwen van de “Tinnen Schotel”. Ter gelegenheid van zijn bezoek schonk de hertog een ingekleurde prent Meeting of Wellington and Blücher aan het Hagelands Historisch Documentatiecentrum in Tienen.

Bronnen

Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief, Gazette van Gend, en annoncen ofte waerschouwinges-blad, met autorisatie van zyne majesteyt den koning van de Nederlanden, 1815.

Stad Tienen, Stadsarchief en Hagelands Historisch Documentatiecentrum, Prentenkabinet: afbeeldingen wapenschild Tienen en Meeting of Wellington and Blücher.

De Chateaubriand, Mémoires d’Outretombe , http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-101350&M=tdm

Kempeneer P. 1999: Thuis in Thienen (2 delen).

http://ego4.tienen.preview.anaxis.be/de-tinnen-schotel (geraadpleegd op 4/8/2015)

http://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/battle_waterloo_01....(geraadpleegd op 4/8/2015)

http://www.kempeneers.org/sprokkels/sprokkel-2-006.html(geraadpleegd op 4/8/2015)

http://www.oorbeek.be/documents/kasteel_oorbeek.html(geraadpleegd op 4/8/2015)

http://www.waterloocommittee.be/(geraadpleegd op 4/8/2015)

Tags

Reageren