Sara Burgerhart in de Canon

Sara Burgerhart in de Canon

Sara Burgerhart is een jong meisje dat correspondeert met haar vriendinnen, aanbidders en familie. Die mensen schrijven elkaar ook allemaal. Het boek bestaat uit 175 brieven van 24 personages. Soms lichtvoetig, dan beschouwend. Sara streeft ernaar een goede burger te zijn, een eerlijk mens en een hartelijke vriendin.

Ze zoekt haar eigen weg en probeert voor zichzelf denken. Dat is typisch voor de Verlichting, een tijdperk waarin niet langer de waarheden van kerk en overheid zonder meer voor waar aangenomen werden, maar de overtuiging post vatte dat je de waarheid zelf moet vinden met behulp van de ratio (de rede, het verstand). (Carola Janssen)

In de Canon

Sara Burgerhart is momenteel volop in het nieuws. Ze is opgenomen in de Canon van Nederland én ze heeft een inwoonster van Beverwijk dolblij gemaakt: de Beverwijkse heeft een eerste druk van ‘Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart’ gekregen uit een erfenis. Een mooi erfstuk.

Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart’ is een briefroman uit 1782 door Betje Wolff en Aagje Deken. Het verhaal wordt verteld aan de hand van brieven van betrokken personages. Die weten minder van de gang van zaken dan de lezer, die immers alle brieven kent. Het is een spannend boek. Zal Sara vallen voor de schurk R.? 

Betje Wolff (1738 - 1804) en Aagje Deken (1741 - 1804)   

Betje Wolff stond zelf model voor Sara, met wie het goed afloopt, net als met Betje. Betje liep op haar zeventiende weg met een arme militair, trouwde vier jaar later met de 31 jaar oudere dominee Wolff en ging na diens dood samenwonen met de Amsterdamse dichteres Aagje Deken. De vrouwen vormden een succesvol schrijversduo. Al tijdens hun leven werd het boek veel gelezen.

De KB heeft drie exemplaren van de uitgave uit 1782. Je kunt het verhaal lezen in Delpher: https://bit.ly/3eHCe7j  

https://www.kb.nl/
https://bit.ly/3eAwCf0
https://www.canonvannederland.nl/ 

Reageren