Tentoonstelling Ben Viegers in Noord-Veluws Museum

De openingstentoonstelling van het Noord-Veluws Museum in Nunspeet is gewijd aan één van de bekendste schilders die in Nunspeet heeft gewoond en gewerkt, Ben Viegers. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een prachtig nieuw boek over leven en werk van deze kleurrijke schilder. De tentoonstelling is van 1 november t/m 11 april 2015 te zien. 

Vanaf 1938 tot zijn dood in 1947 woonde Viegers – met een onderbreking van een paar jaar vanwege de Tweede Wereldoorlog – in Nunspeet, waar hij nieuwe inspiratie vond. Met gretigheid vertaalde hij de rijkdom aan onderwerpen die haar daar aantrof in schilderijen met een krachtige toets in een warm, ook wel zuidelijk genoemd, palet.

Ben Viegers staat met zijn komst naar het kunstenaarsdorp Nunspeet, in een traditie van eerdere kunstenaars, die, geheel in lijn met de rond 1900 heersende opvattingen, zochten naar de puurheid van het landleven. Eenvoudige huisjes en hun bewoners, boerenerven, het landleven: hun onderwerpskeuze weerspiegelde een geïdealiseerde authenticiteit die als tegenhanger diende van de toenemende industrialisatie met alle stedelijke hectiek van dien.

Nunspeet had zo veel kwaliteiten die kunstenaars wisten te bekoren, dat ze er graag neerstreken. Door de aanleg van een spoorlijn was vanaf 1863 de bereikbaarheid verzekerd. Met de unieke ligging te midden van akkers met boerderijen, bossen, heidevelden, zandverstuivingen en wat toen nog de Zuiderzee heette, kon het aanbod van schilderthema’s niet groter zijn. De aanwezigheid van zoveel beeldend kunstenaars had als neveneffect de oprichting in 1968 van een nog altijd intensief bezochte Vrije Academie Nunspeet.

Ben Viegers kan als schilder geplaatst worden binnen de nadagen van de Haagse School. De term Haagse School werd in 1875 voor het eerst gebruikt door een groep schilders, die rond die tijd werkzaam waren in Den Haag en hun onderwerpen realistisch uitbeelden, in het licht van het moment. Zij gaven een impressie van wat zij zagen, zoals het zich voordeed. Buiten werken had hun voorkeur. Om de vochtige Nederlandse atmosfeer waarheidsgetrouw weer te geven gebruikten zij veel dicht bij elkaar liggende grijstinten. Zij werden ook wel de Hollandse impressionisten genoemd. De hoogtijdagen van de Haagse School waren in Viegers’ tijd voorbij. De grijstinten liet hij duidelijk los, de onderwerpkeuze niet. Viegers was verantwoordelijk voor een rijke, kleurrijke nabloei van het Nederlands impressionisme.

Het grootste deel van zijn leven bracht Viegers in Den Haag door, wat misschien zijn liefde voor steden verklaarde. Een ruime hoeveelheid stadsgezichten getuigt hiervan. Water mocht hij ook graag schilderen, binnen of buiten de stad. Verder ging zijn hart uit naar het vastleggen van landelijke taferelen in de vorm van ongerepte of gecultiveerde natuur, al dan niet met aspecten van het boerenleven erbij. Hoewel hij ook portretten en stillevens schilderde, ging zijn voorkeur uit naar het werken in de buitenlucht.

Door de ogen van Ben Viegers kijken wij naar de wereld, waarvan zijn impressies ons na vele decennia nog altijd weten te raken.

Reageren