Tuinen van Landgoed Groot Warnsborn

Warnsborn is een voorbeeld van een ontginningslandgoed waarbij de vele, steeds wisselende eigenaars telkens delen van de oorspronkelijke heidevelden in cultuur brachten en omvormden tot een gevarieerde bosopstand.

De naam Warnsborn werd al in de vijftiende eeuw gebruikt en duidt op de aanwezige bronnen. De kern van het parkachtige landgoed ligt rondom het huidige hotel Groot Warnsborn, de gerestaureerde kapel en de voormalige oranjerie. Enkele eiken bij het hotel dateren van 1720. In het afwisselende oude parkbos liggen een spreng, waterpartijen, graslanden en oude beuken- en eikenlanen.

Op een kaart van landmeter De Man uit 1809 is het huis Warnsborn te zien te midden van een ruitpatroon van hakhoutbossen. Langs de middenlaan van de aanleg liep een spreng. Diep in het bos lag een natuurlijke vijver. Twee waterkommen aan de achterzijde van het huis vervolmaakten de toenmalige aanleg.
In 1915 werd door de tuinarchitect H. Copijn een uitgebreide rotstuin aangelegd op Warnsborn. Deze tuin bestond uit een pad dat naar de oranjerie liep met aan weerszijden rotsformaties met alpine planten en coniferen.

In datzelfde jaar werd er ook een grote tuin in architectonische tuinstijl aangelegd. Deze volgens terrassen opgebouwde tuin bestond uit een geometrisch padenstelsel en rechthoekige gazons waarin bloem- en rozenperken lagen. Langs de randen van de gazons stonden op regelmatige afstand van elkaar conisch en bolvormig gesnoeide buxus. In de symmetrie-as van de tuin lagen bassins met waterplanten en een schilderachtig gerangschikte oeverbeplanting. Deze tuinen waren alleen nog maar bekend van foto's, die onder meer in de toenmalige catalogi van de firma H. Copijn & Zoon waren opgenomen. Bureau SB4 heeft deze tuin op voortreffelijke wijze gereconstrueerd.

Op het heideveld in het noordoosten van het landgoed staat een monument ter nagedachtenis aan de verongelukte luchtvaartpionier Clement van Maasdijk. De grafheuvels in het noordelijk deel dateren van 1500 tot 1700 v. Chr. Het aangrenzende Hoog Erf behoorde oorspronkelijk tot het klooster Mariëndaal, maar werd reeds in 1640 aan Warnsborn toegevoegd. Met uitzondering van de periode 1894-1944, toen de terreinen verschillende eigenaars kenden, is dit zo gebleven. De glooiende landbouwgronden worden door een ster van lanen, daterend uit de jaren dertig van de 19de eeuw, in zes vakken verdeeld.

Meer informatie en downloaden van de fietsroute Gelders Arcadië:

Tags

Reageren