Vlaanderen in Actie

DOELSTELLING

De Vlaamse Regering heeft in Pact 2020 een aantal doelstellingen voor vlaanderen vastgelegd. Het wil tegen 2020 een innovatieve, duurzame en warme samenleving zijn. Vlaanderen moetop heel wat vlakken betere resultaten bereiken.  

De regering wil dit waarmaken door een grote mentaliteitsverandering en niet door enkele kleine aanpassingen. Ze gaat hierbij gebruik maken van de transitiemethode. Dat wil zeggen dat alle maatschappelijke partners samen nadenken over acties die nodig zijn om op lange termijn resultaat te krijgen en dus nieuwe systemen te bedenken die de huidige systemen kunnen vervangen. Dit zowel op industrieel vlak, woonbeleid, inovatie, mobiliteit, energie als nog enkele andere vlakken. Transities duren vaak lang, dikwijls over verschillende generaties heen, maar hertekenen de samenleving. Denk maar aan de overgang van de landbouwsamenleving naar de industriële samenleving.

Vlaanderen niet langer een topregio

In de Europese rangschikking van de verschillende regio’s doet Vlaanderen het eigenlijk niet zo slecht, maar het is niet langer topregio. Op basis van het Bruto Binnenlands Product staan Vlaanderen op de 27ste plaats van 131 Europese regio’s. We hebben heel wat uitdagingen voor de toekomst op het gebied van  globalisering en milieu. Stilstaan is ook hier achteruitgaan.

Monitoring

Elk jaar word er afgetoetst welke doelstelling bereikt zijn en of vlaanderen nog steeds op schema zit. Zo blijkt uit de monitoring van februari 2014 blijkt dat de uitvoering van het regeerakkoord goed op koers ligt: 135 projecten zijn al volledig afgerond 184 projecten zitten op schema. Er waren natuurlijk ook 16 projecten met vertraging. 1 project heeft als status 'niet OK' en 1 project is stopgezet.

Innovatief vlaanderen

Een goede samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra is essentieel om het innovatief vermogen van bedrijven te bevorderen en de ontwikkeling van een open innovatiesysteem te stimuleren.  De Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) spelen een centrale rol in de aanmoediging van samenwerking. zowel tussen bedrijven onderling als tussen bedrijven en de kenniscentra.

Ook wordt er aandacht besteed aan innovatie op de werkvloer.Vooral dan het stimuleren van meer flexibele organisatiemodellen en versterking van arbeidsinhoud en -kwaliteit van werknemers. Innovatie zal een grotere economische meerwaarde realiseren indien zij wordt ondersteund door innovatie van de arbeidsorganisatie. 

 

 

Tags

Reageren