Voor eigen kerk preken...

Ik zal deze keer eens zonder risico's "voor mijn eigen kerk preken". Een oud Nederlands gezegde dat twee betekenissen kent. Volgens het dagblad Trouw (27 december 2013): Een mening verkondigen voor een gehoor dat het al met je eens is, of, Opkomen voor eigen belangen. Wat is de ware betekenis?

Uit dat zelfde artikel is te leren dat zelfs Van Dale twijfelt over de betekenis. Het ene jaar de ene betekenis, een ander jaar de andere betekenis. Mijn betekenis nu is (maar ook dat kan veranderen...), dat ik op wil komen voor "mijn eigen" belangen, dat wil zeggen, de belangen van de gemeente waar ik woon en waar ik deel van uit maak.

Beeldschone regio

Onze gemeente "Martfű" ligt in een beeldschone regio die in de internationale statistieken bekend staat als arm, alhoewel de stad er zeker niet arm uitziet en de infrastructuur goed is. Uiterlijke schijn bedriegt ook hier. De belangrijke inkomstenbronnen van de gemeente zijn de belastingen die door plaatselijke industrieën betaald worden.

Bijvoorbeeld, de "Heineken" bierbrouwerij, de "Bunge" plantaardige olieslagerij (dezelfde Bunge als de grondlegger van het Amsterdamse (Universiteits-) Bunge huis!), verschillende schoenfabrieken (de schoenenindustrie heeft Martfű internationale faam bezorgd), "Rigo" (met haar gepatenteerde boekbindmachines: http://bit.ly/1Y0hRFM ), haar thermaalbaden met goed geoutilleerd hotel en camping, sportfaciliteiten en nog veel meer waaronder ook de nodige toeleverings- en servicebedrijven.

Onafhankelijk

De gemeente presenteert zichzelf op haar website, in het Engels ook voor toeristen op: http://www.martfu.hu/index.php?module=news&fname=visitors. De op zich zelf gezonde basis van de gemeente is nog altijd te danken aan het vroegere politieke systeem dat - van het voorheen niet bestaande - Martfű een industriële voorbeeldgemeente wilde maken, en daartoe meer staatshulp ontving dan de andere gemeenten.

Na het wisselen van de macht in 1989/1990 werd besloten dat Martfű genoeg hulp had gehad en werd Martfű verder aan haar lot overgelaten. Omdat Martfű zich niet aan enige politiek systeem heeft verplicht (de burgemeester en de gemeenteraad zijn in overgrote meerderheid onafhankelijk (partijloos), moet Martfű in hoofdlijnen nog steeds haar eigen boontjes doppen. Gemeenten met aan de (internationaal dubieus beoordeelde) regeringspartij verbonden burgemeesters hebben het aanzienlijk beter!

De (gekozen) burgemeester en de gemeenteraad zijn op dit ogenblik druk met het doorvoeren van achterstallig onderhoud aan wegen en publieke instellingen, zonder daarvoor verplichtingen en/of leningen aan te gaan. Voor het verbeteren van de leefomstandigheden ontbreken op die manier helaas de middelen.

CROWDFUNDING

Het modewoord "Crowdfunding" slaat op het vinden en verwerven van een massa (geld) en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor commerciële doeleinden. Vooralsnog ontbreekt het commerciële, wanneer het over de leefomstandigheden gaat in onze relatief arme omgeving, maar wel met toekomstmogelijkheden. Ondanks dat, presenteer ik toch een project dat het verdient om een kans van slagen te krijgen en dat, wanneer het slaagt zelfs het ingelegde geld, met rente, terug betaalt.

De geschiedenis van het project zoals het gegroeid is

Eerst heb ik een ontwikkelings- en marketingbasis voor de gemeente geschreven dat er vanuit gaat, dat relatieve en algemene tevredenheid onder de bevolking de eerste maatstaf is voor een succesvolle ontwikkeling en marketing. Ook voor investeerders en werkgevers zijn tevreden werknemers (zonder externe problemen) een basis voor succes. Dat plan is door de gemeente aanvaard maar door de economisch moeilijke omstandigheden is er nog geen begin gemaakt met een praktische realisatie.

In een lokale ontwikkelingsgroep op Facebook (Martfű Város Fejlesztési Fórum (https://www.facebook.com/groups/1480099182214859/)) heb ik de bewoners om suggesties gevraagd en, redelijk in de "lijn der verwachtingen", hebben de meeste voorstellen van de bewoners te maken met een gezelliger stad met meer verpozingsmogelijkheden: kindervertier, vrije tijd en fitness faciliteiten, precies datgene wat de stad ook voor haar toerisme kan gebruiken.

Mooi stuk grond

Nu is er naast het Spar warenhuis, met een grote vrije parkeerplaats, een heel mooi nog onbenut stuk grond (ongeveer 18.000m2) dat voor de grootste helft schaduwrijk is en de rest redelijk open. Naar het schaduwrijke deel zou de bestaande, uitstekende speeltuin verplaatst kunnen worden die nu, voor het gebruik door kleine kinderen, te veel in de zon ligt.

In het schaduwrijke gebied is ook plaats voor een vogelhuis/volière, voor de kinderen een vogeltjes "observatorium" om op afstand (met verrekijkers) in de volière te kijken, fitness toestellen, wandelpaden, zit- en picknick plaatsen, minigolf banen enz. Een groot project dat naar Hongaarse normen veel geld kost.

Verenigingsleden kunnen en willen veel handwerk op zich nemen. Met een bedrijf gespecialiseerd in vrije tijd en open lucht recreatie, heb ik intussen overleg om ons "familiepark" als referentiepark, als een in gebruik zijnde marketing, in te richten. Blijven nog de kosten voor, in het schaduwrijke deel, wandelpaden, zit- en picknickgelegenheden, een (grote) volière, een traditioneel aandoend muziek pavillon, mini-/midgetgolf banen, en natuurlijk reserves voor onderhoudsmachines en zo meer.

Een ontwikkelingsproject in Martfű?

Ik ga hier geen voorspellingen doen over hoe gulle gevers gecompenseerd gaan worden. Voor zover voor activiteiten betaald moeten gaan worden, zullen er zeker wel mogelijkheden voor gratis gebruik komen. Natuurlijk kan ook over rentedragende vergoedingen uit de inkomsten gedacht worden en zelfs over aanzienlijke kortingen op hotel- of campingverblijf en de thermaalbaden kan gedacht worden.

Omdat internationale Crowdfunding richting Hongarije nog een redelijk onbekend terrein is, stel ik ook nog geen Nederlandse of Hongaarse bankrekeningnummers beschikbaar. Mijn enige vraag voor nu is: “Hoe staat u tegenover een ontwikkelingsproject in Hongarije, speciaal in Martfű?” Afhankelijk van uw reacties zullen we zo spoedig mogelijk acties ondernemen en proberen om ons familiepark project tot een succes te maken.

Voor aanmeldingen stel ik een (al dan niet) persoonlijk bericht voor op de bladzijde van het “Martfű Város Fejlesztési Fórum”. Het mag natuurlijk gewoon in het Nederlands: de belangstellenden hier in Martfű kunnen (zullen) mij altijd “ter verantwoording” roepen!

 

Reageren