Woensdag, 2 mei 1945

Agenda Haagsch Persbureau Matla 2 mei 1945

-  hoopt mr. J.P. Coops, o.m. lid van den Voogdijraad te Arnhem, te Laag Keppel zijn 70en verjaardag te gedenken.
-  is het 40 jaar geleden, dat bij gouvernementsbesluit de goudwinning in Lebong (Sumatra) voor het Rijk werd gereserveerd.
-  hoopt ir. J.F. Inckel, oud-directeur van het technisch bureau van het Departement van Kolonië
n, te Den Haag zijn 70en verjaardag te gedenken.
-  is het 600 jaar geleden dat Gent zijn “Quaden Maandagh” beleefde.
-  is het 100 jaar geleden, dat de Duitsche klassiek-philoloog A.F. von Pauly, de grondlegger van de Realenzyklopä
die, te Stuttgart, overleed.
-  hoopt ds. J.H.H. van Beem, Ned. Herv. Predikant te Amsterdam, zijn 25-jarig ambtsjubileum te gedenken.

Foto van het Voormalig Ministerie van Koloniën, Plein 1, Den Haag (foto Rijksmonumenten)  

Tags

Reageren