Woensdag, 9 mei 1945

Agenda Haagsch Persbureau Matla 9 mei 1945

-  hoopt dr. F.J. Soesman, zenuwarts, te Den Haag zijn 75en verjaardag te gedenken.
-  is het 25 jaar geleden, dat te Semarang de “Sarekat Ambon” werd opgericht, welke vereeniging zich onder meer ten doel stelt de bevordering der stoffelijke en zedelijke belangen van de inheemsche bevolking der residentie Ambon.
is het 100 jaar geleden, dat de Zweedsche ingenieur C.G.P. de Laval, een der pioniers der turbinetechniek in het laatst der 19en eeuw, te Orsa (Zweden) werd geboren.
-  feestdag van sint Gregorius van Nazianze (kerkleeraar).
-  hoopt dr. D. Jacobs, em.-predikant der Ned. Herv. Gemeente te Boskoop, den dag te herdenken, waarop hij 25 jaar geleden te Nijkerkerveen het predikambt aanvaardde.

Foto:  Alexander Jacob Patty (1890-1957), voorzitter Sarekat Ambon (Ambonees Verbond)

Tags

Reageren