Zaterdag, 5 mei 1945

Agenda Haagsch Persbureau Matla 5 mei 1945

-  laatste kwartier.
-  hoopt mr. A.M. Joekes, oud-lid der Tweede Kamer, zijn 60en verjaardag te gedenken.
-  is het 300 jaar geleden, dat de Fransche veldheer Henri de Latour d’Auvergne vicomte de Turenne bij Mergentheim in Wurttemberg door Mercy werd verslagen.
-  hoopt prof.dr.J.G. Rutgers, hoogleeraar in de zuivere en toegepaste wiskunde en de mechanica aan de Technische Hoogeschool te Delft, zijn 65en verjaardag te gedenken.
-  is het 250 jaar geleden, dat de Vlaamsche beeldhouwer Gabriel Grupello uit Brussel in dienst trad van Johann Wilhelm, keurvorst van de Palts, te Dusseldorp.
-  is het 40 jaar geleden, dat Louis van Gasteren als Ludovico in “Othello” debuteerde bij “Het Nederlandsche Tooneel”.

Foto: Gabriel Grupello, zelfportret, ca 1700, Wikimedia

Tags

Reageren