Zondag, 6 mei 1945

Agenda Haagsch Persbureau Matla 6 mei 1945

-  hoopt P. Jas, arts te Rotterdam, zijn 75en verjaardag te gedenken.
-  hoopt J.M. van Rossum, zenuwarts te Rotterdam, zijn 50en verjaardag te gedenken.
-  hoopt mr.J. Dijckmeester, burgemeester van Zutphen, zijn 65en verjaardag te gedenken.
-  Is het 70 jaar geleden, dat in The Times een artikel verscheen van Frederic Greenwood, als gevolg waarvan Engeland de Egyptische aandeelen van het Suez-kanaal voor vier miljoen p.st. in handen kreeg, zoodat het Britsche Rijk sindsdien over de helft van alle aandeelen de beschikking heeft.
-  is het 75 jaar geleden, dat de Engelsche geneeskundige sir prof.J.Y. Simpson, o.m. de ontdekker van de bedwelmende werking van chloroform, dat hij in 1847 als anaestheticum invoerde, te Edinburgh overleed.
-  hoopt ds. J. Sybrandy, Geref. Predikant te Blija zijn 45-jarig ambtsjubileum te gedenken.
-  hoopt ds. H. Meulink, Geref. Predikant te Enschede, zijn 45-jarig ambtsjubileum te gedenken.
-  hoopt A.C. Rochat, journalist te Utrecht, zijn 65en verjaardag te gedenken.

Foto: feloeka op Suezkanaal

Tags

Reageren