Kate Foster: "Dit is een tijd van onzekerheid voor alle soorten"

Kate Foster: "Dit is een tijd van onzekerheid voor alle soorten"

Kate Foster is een milieukunstenaar (environmental artist) en onderzoeker. Ze komt uit Schotland. In 2020 ontwikkelde ze haar interesse in turfculturen als artist in residence bij het Home Turf Project van de Wageningen Universiteit.

Op de tentoonstelling ‘Veencultuur’ in Armslag Atelier, in Renkum, toonde ze verschillende resultaten van haar creatieve onderzoek. Hoe kwam Kate op het onderwerp veencultuur terecht en hoe rapporteerde ze daar via praktijkonderzoek over?

Kunstwerken en netwerken

Kate Foster: “Mijn werk neemt verschillende vormen aan, afhankelijk van de context. Ik leg het proces vast met tekeningen en tekst. Mijn projecten hebben geresulteerd in kunstwerken, maar ook tot netwerken, waarin verbindingen zijn gelegd tussen ecologie, duurzaamheid en creatieve praktijk."

Het veencultuur project startte in 2018 toen ze betrokken raakte bij het project Peatland Connections. Ze rondde het af met een masterdiploma aan het Edinburgh College of Art (2019) en dit leidde tot een stage bij Wageningen Universiteit in Nederland (januari-november 2020).

Sinds 2000 heeft ze als onafhankelijk kunstenaar verschillende kunstwerken gemaakt, in coöperatief en interdisciplinair verband. Naast het veenproject had ze in de loop van de tijd vijf / zes andere grote projecten die ook resulteerden in veel werken. Welke werken springen voor haar naar voren? Kate: “Ik denk aan de dialogen en leerresultaten die uit de werken voortkwamen. Mijn projectresultaten omvatten reizen, bijeenkomsten en installaties, maar ook kleine sculpturen, kunstenaarsboeken, publicaties, tekeningen en foto's. Mijn bedoeling is om ruimte te bieden aan reflectie. Mijn werk is gericht op het aanbieden van manieren om ecologische verbindingen te maken. ”

Nieuwe ervaringen en relaties

Ze wil dat haar kunstwerken nieuwe ervaringen en relaties openen. “Fysieke werken zijn het resultaat van gesprekken en onderzoek. Het is een soort onderzoeksproces waarbij ik vaak van gedachten verander over hoe ik moet reageren, vooral als ik denk aan mijn vooroordelen en welke waarden aan mijn oorspronkelijke ideeën ten grondslag liggen. Soms komt er iets naar boven dat mensen als 'kunst' beschouwen. "

Door milieukunst te studeren aan de Glasgow School of Art leerde ze werken met niet-traditionele kunstvormen. "We werden aangemoedigd om flexibel te zijn met materialen en rekening te houden met de stelregel 'de context is het halve werk'. Het kost veel tijd om interdisciplinaire vaardigheden te ontwikkelen. Gelukkig kon ik me op een bepaald project concentreren door een Masters by Research te doen aan Edinburgh College of Art. Dit hielp me onder woorden te brengen hoe mijn persoonlijke kunstwerk zich zou kunnen ontwikkelen binnen een sociaal geëngageerde praktijk. "

Handdruk

Het eerste werk dat ze wil noemen, is Handshake (afbeelding 3). Het is een kleine sculptuur die de ruimte belichaamt tussen twee mensen die elkaar de hand schudden. “Ik heb het gemaakt in het jaar 2000. Het was een startpunt. In ons huidige Covid-tijdperk kreeg het een nieuwe betekenis omdat we geen hand meer kunnen schudden. "

Twee jaar later, in 2002, maakte ze ‘Traveling Mantle for a Swallow’ en ‘Aigrette for an Egret’ (afbeeldingen 2 en 1). “Deze serie sieraden voor vogels was een reactie op de massale internationale handel in vogelveren in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Ik heb het materiaal hergebruikt om de geschiedenis van de verenkleedhandel opnieuw vorm te geven. Zo ontstonden modecollecties voor uitgebuite vogels, waarvan sommige bijna uitgestorven waren. "

Ecologische crisis

Kate Foster: “In mijn leven zijn er enorme veranderingen geweest. Ik ben geboren in de jaren zestig, een tijdperk van optimisme. Nu zijn we ons pas goed bewust geworden van de ecologische crisis. Dit is een tijd van onzekerheid voor alle soorten. Hoe is het om mens te zijn? Toen ik opgroeide, raakte ik ondergedompeld in manieren van denken die ik nu als ‘extractivist’ beschouw. Dat wil zeggen, een natuurlijke aanname dat natuurlijke hulpbronnen kunnen worden geëxploiteerd en verkocht.

Mijn kunstwerken helpen me moed te verzamelen om me bewust te worden van deze grotere sociale processen en om vervolgens mijn vroegere manieren van omgaan met dingen te onderzoeken. "

Uitgestorven vogelsoorten

Ze kreeg de drang om niet alleen achter de boeken en in de kunstruimtes te blijven, maar ook om naar buiten te gaan. Het resulteerde in projecten als ‘Biogeographies’ en ‘Border Sheepscapes’.

Biogeographies, van rond 2005, was een serie werken over hoe soorten aan het uitsterven waren. Zie afbeeldingen 4 - 10). “Ik heb de unieke geschiedenis van sommige vogelsoorten getraceerd in een zoölogisch universiteitsmuseum. Ik vulde hun geschiedenis aan door de routes die ze aflegden te na te reizen en te praten met mensen die bij de soorten betrokken waren.

Dit waren tripjes buiten de studeerkamer, wat leidde tot een leukere en meer coöperatieve manier van werken. "

Schapen

Na een reis naar Zuid-Afrika in 2007, waar ze als artist-in-residence aan de Universiteit van Stellenbosch onder meer werkte met de uitgestorven blauwe antilope (zie afbeelding 11), begon ze te tekenen in het veld. Ze wilde meer weten over het leven van boerderijdieren en de mensen die van de schapenhouderij leven. “Dit project, het Border Sheepscapes-project, in een landelijk gebied in Zuid-Schotland, heeft al mijn overgebleven pastorale wanen vernietigd! Deze vooroordelen maakten plaats voor een groeiend begrip van hoe lokale landschappen worden gevormd door geglobaliseerde economieën." (Zie afbeelding 12)

“Ik kreeg een langzamere en naar ik hoop meer betrokken manier van werken. Ik begon aan een langlopend wetlandsproject, met de nadruk op turfherstel als een opkomende prioriteit van het milieubeleid. "

En zo kwam ze bij het veen en de turf terecht. “Veengrond is voor mij een microkosmos die nieuwe samenwerkingen en wederzijdse relaties op kan leveren. Peat Cultures zet in op op de natuur gebaseerde oplossingen in de context van de ecologische crisis. We werken samen als creatieve mensen van de praktijk." (zie afbeeldingen 13 - 16).

https://peatcultures.wordpress.com/
https://www.meansealevel.net/ 

http://bit.ly/2LPV42C 

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1

Reacties

Mooie omschrijving van een bewustwording en de creatieve verwerking daarvan.