Walter van Teeffelen - 13 maart 2017
Niet alleen Vlaanderen is vertegenwoordigd in Nederland, maar ook het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap van België. Dat is het geval sinds 2012. Daarnaast hebben we in Den Haag de federale Belgische Ambassade, waar beide afvaardigingen deel van uitmaken.