18e eeuw

Koning- stadhouder Willem III van Oranje-Nassau

Willem I, Koning der Nederlanden

Koning Willem I van Oranje Nassau

Koning Willem II

Louis Napoleon Bonaparte, Koning van Holland

Lodewijk Napoleon

Napoleon Bonaparte

Pagina's