Mirakelkist

Samenvatting:
Ieder jaar komen katholieken vanuit het hele land hier naartoe om het Mirakel van Amsterdam te gedenken, een wonder uit 1345.
Titel:

Mirakelkist

Auteur:
Julian Senno
Tekst:

Ieder jaar komen katholieken vanuit het hele land naar Amsterdam om het Mirakel van Amsterdam te gedenken, een wonder uit 1345. Duizenden katholieken lopen dan in een stille optocht door de oude binnenstad, midden in de nacht. Het verhaal van het Mirakel draait om een hostie die niet wilde branden. Volgens de overlevering lag er een man op sterven in een huis in de Kalverstraat. Een priester kwam bij hem om hem het Heilige Sacrament toe te dienen, maar de man braakte de hostie uit. Nadat het braaksel in het haardvuur was gegooid gebeurde het. Of liever gezegd, het gebeurde juist niet: de hostie bleef ongeschonden, ondanks het vuur. De priester nam de hostie mee naar de Oude Kerk en opnieuw gebeurde er een wonder: de hostie keerde op onverklaarbare wijze terug naar het huis in de Kalverstraat, drie keer zelfs.

Heilige Stede

Op de plaats van het wonder werd een kapel gebouwd: de Heilige Stede (heilige plek). Sindsdien is Amsterdam een katholiek pelgrimsoord. In deze kist zou de wonderbaarlijke hostie zijn bewaard. Hij komt uit de Heilige Stede maar verhuisde in 1578 naar het Burgerweeshuis, aan de overkant van de Kalverstraat. Amsterdam was net protestants geworden en katholieke bezittingen werden over de stad verspreid. Zo kwam de kist in het weeshuis terecht, het huidige Amsterdams Historisch Museum. Inmiddels weten we dat de heilige hostie waarschijnlijk nooit in deze kist heeft gelegen. De kist komt wel uit de Heilige Stede, maar er lagen gewoon archiefstukken in. Toch waren er wezen die bij hoog en bij laag beweerden genezen te zijn van een ziekte, nadat ze op de Mirakelkist hadden gezeten. Op de plek van de Heilige Stede staat nu de Amsterdam Dungeon. En de hostie? Die is al eeuwenlang onvindbaar.

Overlevering

Volgens de overlevering zou de hostie van het wonder, dat in 1345 in Amsterdam plaatsvond, in deze kist zijn bewaard. In werkelijkheid gaat het echter om een archiefkist van het Sacramentsgilde van de kapel ter Heilige Stede. Dit godsdienstig gilde droeg de zorg voor het onderhoud van het gelijknamige altaar in de kapel. Toen de bezittingen van de roomskatholieke instellingen na 1578 werden verdeeld, verhuisde de kist naar het Burgerweeshuis. Volgens het verhaal zou de kist op zolder zijn geplaatst nadat enkele zieke wezen hadden beweerd dat zij genazen wanneer zij op de kist gingen zitten.

Erfgoedobject?

Ja

Media

Datum document gemaakt

maandag 5 maart 2012 uur

Afgebeelde datum

maandag 5 maart 2012 uur

Naam erfgoedobject

Mirakelkist

Uitgever of eigenaar

Stichting Spirit

Datum erfgoedobject gemaakt

maandag 5 maart 2012 uur

Materiaal erfgoedobject

hout

Adres

Kalverstraat 92
1001 AC Amsterdam
Nederland

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0