De kerk als buit

Buit, dat lijkt iets van vervlogen tijden, van oorlogsbuit, van geroofde kunstschatten. Dat je buit ook kunt maken, kunt produceren, klinkt vreemd. Toch is dat wat staat te gebeuren met de massale sluiting van kerken. De uitmonsteringen worden als spolia buitgemaakt door opkopers voor hergebruik elders op de wereld. Een karakteristiek voorbeeld van cultuurhistorische migratie of verkwanseling van erfgoed?

Then: Uitmonstering

Decoraties met een verhaal Hemels Jeruzalem

Vooral bij kerken wordt van een uitmonstering gesproken als we de onderdelen en aspecten bedoelen die met elkaar een samenhangend interieur vormen. In principe heeft die inrichting of aankleding alleen...

Lees meer

Na 1853 hoogconjunctuur voor kerkelijke kunst

Uit de middeleeuwen zijn geen gave voorbeelden bekend – hooguit via schilderijen - maar uit de periode 1853-circa 1940 des te meer. Dit is de tijd van het herstel van de bisdommen in Nederland....

Lees meer

De kathedraal van Haarlem Vol kleur uitgemonsterd

Over heel Nederland komen kerkelijke uitmonsteringen voor, maar een speciaal voorbeeld staat in Haarlem, omdat daar de enige nog bestaande kathedraal van die tijd werd opgericht, de nieuwe Bavo. Het...

Lees meer

Now: Spolia

Sloopafval of buit? Toeval of bewust

Spolia zijn buit, maar niet zomaar buit. Het zijn de vaak kostbare restanten die na een veldtocht geroofd of meegenomen werden en later verwerkt zijn in een gebouw of voor de inrichting van een heiligdom....

Lees meer

Van alle tijden Schaarste en overvloed

Spoliatie treffen we al aan in het Oude Testament, bij de bouw van de tabernakeltent voor de ark van het verbond, waarvoor de schatten uit Egypte, de spolia Ægyptiorum, werden omgesmolten....

Lees meer

Kleine Eusebiuskerk Op de wereldmarkt

Spoliatie is alleen mogelijk als er een voorraad is aan her te gebruiken materiaal. En daarvan is voldoende, zoals blijkt uit de lotgevallen van de inboedel van de Kleine Eusebiuskerk uit Arnhem (gesloopt...

Lees meer

Feedback
View all

Reacties

Het roven en vernielen van religieus erfgoed is van alle tijden, en het zijn niet alleen de barbaren die het doen...
Vorige week werd bekend dat de inventaris van de Margarita Maria Allacoquekerk in Tilburg is 'verscheept naar Polen' (http://bit.ly/2g1Mo42)! Hopelijk zitten daar niet de glazen van P. Clijsen en Jan Dijker bij!

Adres

Arnhem
Nederland

Geofield

POINT (5.8987296 51.9851034)
#Kerkverhalen | Zoektocht expressionistische wegkruisen
#Kerkverhalen | Zoektocht O.L. Vrouwe Hemelvaart Prinsenbeek
Red Cuypers' glasnegatieven!
#Kerkverhalen | De spolia Ægyptiorum
#kerkverhalen: De honderd mooiste kerken van Nederland
#kerkverhalen: Het dochtertje van Jaïrus ontmoet Doornroosje
#kerkverhalen: Nieuwe glas-in-lood ruiten Sint-Clemenskerk in Ameland geplaatst
#kerkverhalen: Vroomheid in het licht van de Derde Orde.
Hoe een van de mooiste ramen van Matthieu Wiegman dreigt te verdwijnen
Het Cuypersgenootschap
Cuypershuis
#kerkverhalen Sint Antonius Abtkerk
Stadswandeling Gouda
Spolia
Cuypers herleeft!
Stadhuis Gouda

ITIN Route Stadswandeling Gouda

Read all information