Opdracht en kunst

Het overgrote deel van de Europese kunst is gemaakt in opdracht. In vroeger eeuwen waren het voornamelijk vorsten, vooraanstaanden en de Kerk die gebouwen lieten neerzetten en kunstwerken bestelden. Soms namen zij kunstenaars in dienst en anders bezorgden zij hun zoveel werk dat er voor opdrachten van anderen geen tijd overbleef. De mecenassen claimden zowel de kunst als de kunstenaars, en hadden daar een bedoeling mee. In de wereld van vandaag zijn vooral industrieën (corporate businesses) en overheden de opdrachtgevers. Ook zij hebben goede redenen om te willen worden geassocieerd met kunst, al zijn hun claims meestal minder exclusief. Deze bedoelingen beletten ons gelukkig niet om van al die werken vooral te genieten om hun artistieke aspecten. Dat zal in het verleden niet anders zijn geweest.

Then: Medici
en
mecenaat

Geld, macht en kunst Opdrachten in overvloed

Zo’n driehonderd jaar heeft de familie De’ Medici de dienst uitgemaakt in Florence. Als rijke bankiers waren zij er rond 1440 in geslaagd de feitelijke macht in de stad naar zich toe te trekken....

Lees meer

Status en kunstenaars Van ambacht naar vrije kunst

De vijftiende en zestiende eeuw – de eeuwen van de Renaissance – hebben belangrijke vernieuwingen gebracht. De boekdrukkunst veroorzaakte een revolutie in de verspreiding van kennis en al spoedig...

Lees meer

Monument voor een dynastie Heerschappij van de Medici

Verreweg het belangrijkste monument dat de Medici in Florence voor zichzelf hebben laten optrekken is het complex van de San Lorenzo. Het bestaat uit een kerk, een kloostercomplex, een bibliotheek...

Lees meer

Now: Forbo
sponsort
kunst

Van de vloer naar de muur Sterk, esthetisch, veelzijdig

In 1899 stichtte de familie Kaars Sijpestijn, producenten van zeildoek in de Zaanstreek, de Nederlandsche Linoleumfabriek. De tijd was rijp voor deze slijtvaste vloerbedekking. Het product voldeed...

Lees meer

Kunst thuis Verspreiding zonder grenzen

De linoleumsnede als vorm van grafiek paste helemaal bij de twintigste eeuw. Waar architectuur, kunst en design in eerdere periodes waren voorbehouden aan de hogere standen en de bourgeoisie, kwamen...

Lees meer

Lino nu Forbo steunt creatieve educatie

Oktober is in Nederland de maand van de grafiek. In dat kader presenteert GRID Grafisch Museum Groningen in samenwerking met Atelier Open in Amsterdam onder de titel ‘Ode aan de lino’ een tentoonstelling...

Lees meer

  • Weinig sponsors zijn inhoudelijk...
    Menno Heling - 2016-11-01 13:00

Feedback
View all

Reacties

Weinig sponsors zijn inhoudelijk zo betrokken en werken zo intensief samen...

Adres

Assendelft
Nederland

Geofield

POINT (4.7560638 52.4870604)
Napoleon in Amsterdam
Design van vloeren
Comfort als statement
Op kale grond
Medici en mecenaat
Forbo sponsort kunst
Romeinse mozaïeken
#OverdeVloer: De lange traditie van Forbo
#kunstenaars voor Forbo: Antoine Peters
#kunstenaars voor Forbo: Hilde Koenders
#kunstenaars voor Forbo: Mae Engelgeer
#kunstenaars voor Forbo: Nienke Sybrandy
#kunstenaars voor Forbo: Rop van Mierlo
#kunstenaars voor Forbo: Sigrid Calon

ITIN Route Napoleon in Amsterdam

Read all information