De Digitale Stad van Marleen Stikker is nu Unesco-erfgoed

De Digitale Stad van Marleen Stikker is nu Unesco-erfgoed

Op 15 januari 1994 opende De Digitale Stad (DDS) haar virtuele stadspoorten. Een nieuwe digitale omgeving van het toen nog grotendeels onbekende internet. DDS werkte aan een door de gemeenschap zelf gebouwd, gestuurd en een op ‘commons’ gebaseerd internet. Gebruikers werden in staat gesteld om ‘burgers’ van DDS te worden.

Een sterk afwijkend model  van het huidige internet dat wordt gedomineerd en gedicteerd door een kleine groep grote techbedrijven. Het gebruik van een stad als metafoor voor toegang tot het wereldwijde web was uniek en diende als inspiratie voor soortgelijke initiatieven in Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten.

Offline

Uiteindelijk werd DDS in 2001 offline gehaald. Maar gezamenlijke inspanningen van de DDS-gemeenschap en erfgoedprofessionals hebben ervoor gezorgd dat dit unieke voorbeeld van digital born cultureel erfgoed letterlijk weer tot leven is gebracht. Onder meer door hiervoor ‘web-archeologie’-technieken te gebruiken. Vanuit het zogenoemde preservation-domein (dat kijkt naar de ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de levensduur en duurzame toegankelijkheid van digitale informatie) wordt dit als een baanbrekend voorbeeld gezien voor het veiligstellen van oorspronkelijk digital born materiaal en cultureel erfgoed.

Toekomstige generaties

DDS bestaat uit verschillende onderdelen zoals een webarchief, de fysieke objecten en de audiovisuele documentatie. Hierdoor wordt het ook door meerdere Nederlandse documentaire erfgoedinstellingen bewaard en beheerd. Zij stellen zo toekomstige generaties in staat die vroege, eerste, experimentele dagen van het internet te ervaren en te onderzoeken. Opname van DDS in het internationale Memory of the World register zet het streven van Unesco naar het behoud van digitaal erfgoed, zoals uiteengezet in het Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2009, aanzienlijk kracht bij. 

Hieronder een filmpje in de serie Polderpioniers: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Digitale_Stad

https://www.unesco.nl/

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0