Geallieerde aanval op Willemstad (29 en 30 oktober 1944)

In de nacht van 29 op 30 oktober 1944 werd de Willemstadse bevolking opgeschrikt door inslaande granaten. Het oprukkende geallieerde leger was begonnen met een heftige aanval op Willemstad, met behulp van groot geschut. De stad was een Duits bruggenhoofd en werd fel verdedigd om terugtrekkende Duitse eenheden gelegenheid te geven naar de overkant te varen. De bevolking vluchtte in allerijl naar de uit 1915 daterende betonnen schuilplaatsen, in de kelders van het raadhuis en het Kruithuis in Bastion Utrecht. In dit Kruithuis, met dikke muren en gelegen achter een hoge wal, vonden voornamelijk zieken en ouden van dagen een schuilplaats.

Rondgangers

Als er ’s morgens vroeg niet werd geschoten, gingen groepjes mannen, zogenaamde “rondgangers”, erop uit om voedsel te zoeken. Ze kwamen met allerlei getroffen dieren terug. Op de wallen waren nogal wat loslopende koeien geraakt door rondvliegende granaten. De dieren werden bij de twee slagers gebracht en het vlees, samen met door de bakkers gebakken brood, werd later door de rondgangers naar de diverse schuilplaatsen gebracht. Het eten werd gekookt op een “duveltje”, dat buiten de schuilplaatsen stond.

Men hoorde de granaten met een snerpend geluid aankomen. Soms sloegen ze dicht bij de schuilplaatsen in en werden de stallantaarns door de luchtdruk uitgeblazen. De kruitdamp was overal te ruiken. Onder deze bange en benauwde omstandigheden raakten mensen geïrriteerd. Er ontstonden dan ook de nodige ruzies, voornamelijk over het wc-gebruik en het 'om de beurt' slapen.

Verwoesting

Op 6 november werd door de geallieerden en de Duitse commandant een wapenstilstand gesloten om de bevolking de gelegenheid te geven de vesting te ontvluchten. Uit hun schuilplaatsen gekomen, zagen de mensen hoe erg het stadje was getroffen. Bijna geen huis was onbeschadigd gebleven en sommige huizen waren zelfs geheel vernield. Het merendeel van de bevolking vond tijdelijk onderdak in de Etna fabriek te Breda, anderen konden bij familie of kennissen terecht. Pas een half jaar later, geruime tijd na de bevrijding op 5 mei 1945, konden de evacués naar hun beschadigde huizen terugkeren.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0