Hanzedag 1669 (Lübeck)

Na een bloeiperiode te hebben doorgemaakt tijdens de Late Middeleeuwen, was de Hanze sinds de zestiende eeuw in verval geraakt. De belangrijkste handelsroutes waren overgenomen door de Hollanders en verwoestende religieuze oorlogen verscheurden het Duitse kernland.

Tijdens de zeventiende eeuw waren op verschillende Hanzedagen pogingen gedaan het verbond nieuw leven in te blazen. In Lübeck, waar het allemaal begonnen was,  werd in 1669 nog een laatste poging gedaan.

Wedergeboorte of langzame dood?

Er waren nog maar negen steden (Lübeck, Hamburg, Bremen, Danzig, Rostock, Brunswijk, Hildesheim, Osnabrück en Keulen) vertegenwoordigd waardoor de vergadering veel van de oude autoriteit ontbeerde. Na vele verwoede discussies bleef een doortastend resultaat dan ook uit. De belangrijkste kwesties waren herstel naar een nauwer verbond, het aangaan van een verbond met de Zuid-Duitse rijkssteden en het aanstellen van een permanente vertegenwoordiger in Den Haag. Zoals zo vaak tijdens de voorgaande Hanzedagen het geval was geweest werden alle voorstellen gevolgd door tegenvoorstellen waardoor de vergadering verzande in een nietszeggende bijeenkomst.

De allerlaatste Hanzedag. Of toch niet? 

Niettemin heeft deze Hanzedag een bescheiden plaats in de geschiedenis veroverd omdat we nu weten dat het de laatste was. Men had destijds waarschijnlijk nog niet dit besef. De meest optimistische lieden konden nog altijd vooruit kijken naar een eventuele betere toekomst. Er zijn ook nog allerlei plannen geweest om nog een vergadering te organiseren, maar zonder succes. Overigens leken veel tijdgenoten niet eens op de hoogte te zijn dat de Hanze niet meer bestond. De Habsburgse keizer Leopold nodigde Lübeck nog uit in 1684  om een Hanzedag bijeen te roepen om de Hanzesteden te laten beraadslagen over hun eventuele bijdragen aan de strijd tegen de Turken.

Helaas voor hem was de Hanze toch echt definitief ten einde gekomen totdat in 1980 in Zwolle het stedenverbond werd heropgericht onder de naam Nieuwe Hanze.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0