Hanzedag 1980 (Zwolle)

In 1980 werd in Zwolle de zogeheten Nieuwe Hanze opgericht. Het is opgericht naar voorbeeld van het Middeleeuwse handelsverbond, maar nu ook met de nadruk op  culturele en sociale samenwerking. De Nieuwe Hanze bestaat uit steden die vroeger lid waren van de Hanze of waar een Handelskantoor van de Hanze gevestigd was. 

Het idee achter de Nieuwe Hanze is om een bijdrage te leveren aan Europese eenwording door de internationaal georiënteerde Europese stad uit te lichten. Door de inwoners van de steden bewust te laten worden van de historische onderlinge banden, beogen de oprichters de samenwerking in het heden en toekomst de vergroten. Jongeren worden hier specifiek in betrokken door het programma ‘de Jongeren Hanze’.

Beslissingen binnen de Nieuwe Hanze worden door een vergadering genomen waarin alle lidsteden een stem hebben. Er is ook een commissie met speciale bevoegdheden waarin alle landen met lidsteden een stad (en Duitsland 5 steden) kunnen kiezen. Momenteel hebben België, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Rusland, Schotland, Zweden en Wit-Rusland zitting in die Commissie.

Verder is er een raad met een president en twee vicepresidenten. De president (voorzitter) van deze raad is altijd de burgemeester van Lübeck omdat die stad vroeger de leider van de Hanze was en vanaf 1618 ook de Hanzesyndicus (een soort Secretaris-generaal van de Hanze) leverde. Sinds 2004 is er een Hanzegilde dat onder meer bijeenkomsten en publiekscampagnes organiseerd. Ook organiseert dit gilde jaarlijks de moderne Hanzedagen.

De eerstvolgende Hanzedag in Nederland zal plaatsvinden in 2017 in Kampen. 

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0