Hoe de Russen het internet ‘lanceerden’

De lancering van de Spoetnik I en Spoetnik II satellieten door de Sovjet-Unie betekende in 1957 een keerpunt in de Koude Oorlog. Hiermee kwam een abrupt  einde aan de Amerikaanse overtuiging voorop te lopen op het gebied van ruimtevaarttechniek. Naar aanleiding van deze zogenaamde Spoetnikcrisis zouden de fundamenten gelegd worden voor het World Wide Web, oftewel het internet.

ARPA

Naar aanleiding van de gelanceerde Russische satellieten, startte Dwight D. Eisenhower, de toenmalig president van de Verenigde Staten, een jaar later het Advanced Research Projects Agency (ARPA). Dit programma maakte deel uit van de Amerikaanse strategie om het technologische en militaire overwicht ten opzichte van de Sovjet-Unie terug te krijgen. Er werkte verschillende partijen mee aan dit plan, waarvan een aantal nauw verbonden waren met universitaire instellingen. Dit was de reden dat het ontwikkelen van een efficiënte en vooral veilige manier voor universitaire instellingen om hun verschillende computersystemen met elkaar te verbinden, één van de projecten was waaraan de ARPA-denktank werkte.

Package Switching

Het nieuwe computernetwerk moest dus betrouwbaar én efficiënt zijn vanwege de gevoelige informatie die ermee verstuurd zou gaan worden. Er werd voor een systeem gekozen dat gegevens opsplitst in kleine pakketjes en deze individueel via de ‘beste route’ naar de ‘eindbestemming’ stuurt. Op deze manier verplaatsten de opgesplitste data zich via een zogenaamd gedistribueerd netwerk.

Een gedistribueerd netwerk houdt in dat alle knooppunten die er onderdeel van uit maken, met elkaar verbonden zijn. Hierdoor is er, áls ergens een obstakel ontstaat in het netwerk, altijd een alternatieve route voor het informatiepakketje om op de plaats van bestemming te komen. Op de eindbestemming kunnen de verschillende pakketjes dan weer worden samengesteld tot het oorspronkelijke bericht. Dit concept maakt het systeem minder gevoelig voor onderbrekingen in het netwerk en wordt ook wel Package Switching genoemd.

Academische Verbinding

De eerste twee ‘computers’ werden op 12 september 1962 aangesloten op het computersysteem, wat het ARPANET gedoopt werd. Eén stond er op de locatie van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) en de ander in de Stanford-universiteit in Palo Alto. Ruim een maand later werd het eerste bericht tussen de knooppunten verstuurd en twee maanden daarop werden nog eens twee universiteiten toegevoegd aan het netwerk. De gevolgen die het nieuwe netwerk had op de wereld is onbeschrijfelijk groot. Wat als communicatienetwerk diende tussen een aantal universiteitscomputers, zou uitgroeien tot een vast element van het dagelijks leven voor een groot deel van de wereldbevolking: het internet.

Spam en andere ‘infecties’

Niet alleen informatie kon nu via het veilige en efficiënte nieuwe computersysteem verstuurd worden. Op 3 mei 1978 werd het eerste advertentiebericht verstuurd dat 400 mensen in hun op dat moment revolutionair nieuwe mailbox ontvingen: de eerste spam was verstuurd. De afzender van dit eerste spambericht werd opgespoord en kreeg het aan de stok met het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Twee jaar later infecteerde een ‘computerworm’ ruim tien procent van het totaal aantal systemen op het internet: MIT-student Robert Morris had het eerste computer virus ontwikkeld.

90’s NOW

Waren er in de kinderjaren van het internet slechts een paar gebruikers aangesloten op het netwerk, in de jaren ’90 volgden de ontwikkelingen elkaar pijlsnel op. In 1990 kreeg het ARPANET een de nieuwe benaming die we nog steeds kennen: het World Wide Web. In de daarop volgende jaren werd het steeds makkelijker om het internet voor commerciële doeleinden te gebruiken en pagina’s met elkaar te linken, wat een exponentiele groei veroorzaakte. Ook werd er hard gewerkt aan het ontwikkelen van zoekmachines, die het navigeren door de inmiddels gigantische hoeveelheid informatie en webpagina´s makkelijker moesten maken. Vanaf halverwege de jaren ’90 werden zaken als winkelen, bellen en bankieren ook mogelijk via het internet. In 1997 kwam het eerste sociale netwerk, SIXDegrees.com online en in datzelfde jaar werd de kiem gelegd voor de zogenaamde internetzeepbel gezaaid.

In het nieuwe millennium zetten de ontwikkelingen zich onverminderd voort. Na het overwinnen van de ‘millenniumbug’ doen fenomenen als ‘social networksites’, Wikipedia, Youtube en Google hun intrede met de komst van Web 2.0.

 

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0