Joseph Cuypers Jaar 2024

Joseph Cuypers Jaar 2024

De stichting Cuyperiana heeft 2024 uitgeroepen tot een nationaal ‘Joseph Cuypers Jaar’. Op 20 januari 2024 is het 75 jaar geleden dat deze veelzijdige architect, vormgever en verbinder overleed.

Lange tijd heeft Joseph Cuypers in de schaduw van zijn vader, Pierre J.H. Cuypers, gestaan. Daar is het afgelopen decennium een kentering in gekomen, onder meer dankzij de grote restauratie van de nieuwe Bavokathedraal te Haarlem (het meesterwerk van Joseph Cuypers, tegenwoordig ook bekend als KoepelKathedraal). Deze herstelcampagne ging met een schat aan vondsten gepaard, die de stichting in een boek over de kathedraal onder de loep heeft genomen (2016).

Restauratie maquette Jacobskerk Den Bosch

In Cuypersjaar 2024 krijgt deze herwaardering haar beslag door analoge en digitale publicaties, lezingen en de restauratie van de enig bewaard gebleven maquette van Joseph Cuypers: de apsis van de Jacobskerk in Den Bosch in het Cuypershuis. Ook ons werk aan de Joseph Cuypers Collectie die nazaat Pierre M. Cuypers in 2016 bij het gemeentearchief van Roermond deponeerde, deelt in de feestvreugde: er zal veel belangstelling zijn voor het E-boek over de ontsluiting van de collectie en de inventaris online.

In 2024 verschijnen verder de monografie van Gert van Kleef over kerkgebouwen van Joseph Cuypers en de hertaling van De Kleine Republiek van Lodewijk van Deyssel, door Jan Hartmann. In dit boek beschrijft Van Deyssel de roomse kostschool van Rolduc, waar zijn neef Joseph Cuypers ouderejaars was. Ook hij figureert in deze roman.

De opening van het Joseph Cuypers Jaar vindt plaats op de sterfdag van de architect, 20 januari 2024, in de nieuwe Bavo/KoepelKathedraal van Haarlem: de feestelijkheden starten met een gezongen mis. Later in de middag verzorgt prof. dr. Sible de Blaauw een lezing over Joseph Cuypers en de ideale kathedraal.

Het programma kan onder deze link nader bekeken worden. Aanmelden is gewenst. 

Afbeelding

Verlovingsfoto Joseph Cuypers en Delphine Povel (maart 1889). Herkomst foto: Jacques Tulkens (via Schumulder.nl), getrouwd met Melodia Cuypers, kleindochter van het echtpaar Cuypers-Povel.

https://cuyperiana.nl/

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0