Ook de Neder-Germaanse Limes op Werelderfgoedlijst geplaatst

Ook de Neder-Germaanse Limes op Werelderfgoedlijst geplaatst

Op 27 juli heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Neder-Germaanse Limes op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het was de laatste Nederlandse nominatie waar het comité dit jaar een besluit over moest nemen. De nominatie werd samen met Duitsland ingediend.

Op 26 juli werden de Hollandse Waterlinies en de Koloniën van Weldadigheid al op de lijst gezet.

Neder-Germaanse Limes

De Neder-Germaanse Limes is de grens van het Romeinse Rijk in de Romeinse provincie Neder-Germanië. Zo’n tweeduizend jaar geleden beschermde de limes het Rijk eeuwenlang tegen invallen van Germaanse stammen. Langs deze grens tref je daarom veel Romeinse sporen aan zoals resten van forten, legioensbases en wachttorens. De Neder-Germaanse Limes maakt deel uit van de veel grotere grens van het Romeinse Rijk in Europa en Noord-Afrika, die al gedeeltelijk op de Werelderfgoedlijst staat. Juist het Nederlandse deel laat zien hoe innovatief de Romeinse militairen waren en welke maatregelen ze namen om te reageren op het grillige rivierenlandschap. De resten hiervan zijn uitstekend bewaard gebleven in de natte bodem.

Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie: “Fantastisch dat het Nederlandse stuk van de grens van het Romeinse rijk nu op de werelderfgoedlijst is geplaatst. De Romeinen zijn zo'n 450 jaar lang aanwezig geweest in Nederland en hebben hier allerlei sporen nagelaten. Dat Nederland zo lang, en zo lang geleden al, onderdeel was van een veel groter geheel, is zeer belangrijk voor onze blik op de geschiedenis en onze plek in de wereld.”

Verbeelding

Boris van der Ham, voorzitter Stichting Werelderfgoed Nederland, “De Romeinen spreken tot de verbeelding en iedereen kent ze van de geschiedenislessen van school. De grens van het Romeinse Rijk volgt de toenmalige Rijn van Katwijk aan Zee, langs Nijmegen tot in Duitsland. Langs deze grens zijn heel veel archeologische bodemschatten gevonden uit die tijd. Nergens zijn bijvoorbeeld zoveel goed bewaarde schepen opgraven als in Nederland. Niet meer dan terecht dat deze grens nu op de Werelderfgoedlijst staat. Het maakt de geschiedenis van de Romeinen nog beter zichtbaar.” 

Werelderfgoedkaart

Op de Werelderfgoedkaart is al het Werelderfgoed in de wereld overzichtelijk bij elkaar gebracht, met Nederlandse omschrijvingen en fotoseries. De kaart wordt de komende periode geactualiseerd met het nieuwe Werelderfgoed. 

Foto: Opgegraven masker, Leiden-Roomburg, foto: Rijksmuseum van Oudheden 

https://www.unesco.nl/

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0