Oprichting van het CERN

Na de tweede wereldoorlog is de europese wetenschap niets in vergelijking met deze in De Verenigde staten en Soviët-unie. De verschillende europese landen beseffen dit maar al te goed en zien in dat ze moeten samenwerken om aan de nodige middelen te komen om te kunnen concurreren.  

Dit heeft tot gevolg dat tussen 1949 en 1954 niet minder dan 12 europese landen de handen in elkaar slaan om samen 's werelds grootste laboratorium op te starten voor deeltjesfisica. Als plaats word Genéve gekozen. Hier zal het centrum worden gebouwd en biedt optimale onderzoeksfaciliteiten aanbieden voor wetenschappers uit alle deelnemende landen.Voor België neemt het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk onderzoek (NFWO) deel, voor Nederland is dit het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef). 

Tegenwoordig nemen niet langer 12, maar 21 lidstaten en veel andere landen uit de hele wereld deel aan de onderzoeksprogramma’s van CERN. 

Van idee tot labo

Het idee kwam van een handvol visionaire wetenschappers : Raoul Dautry, Pierre Auger , Lew Kowarski, Edoardo Amaldi en Niels Bohr. Een dergelijk laboratorium zou volgens hun de Europese wetenschappers verenigen, en hen in staat stellen om de stijgende investeringen door nucliaire wetenschap een hoofd te kunnen bieden. Op een Europese Culturele Conferentie op 9 december 1949 in Lausanne, kwam er dan een eerste voorstelling van zo een laboratorium. Als dan de Nobelprijswinnaar Isidor Rabi het volgende jaar een resolutie indient op een UNESCO-congres in Florence waarhij hamert op het belang van de vorming van regionale onderzoekslaboratoria om de internationale wetenschappelijke samenwerking te verhogen, raken de eruopese landen meer en meer overtuigd van het nut van samenwerking. In december 1951 word dan voor het eerst een Europese Raad voor Kernonderzoek (Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire)  of CERN opgestart. 

Op de derde zitting van deze  Raad werd in 1952 Genève gekozen als locatie voor het CERN-laboratorium. Op 17 mei 1954 word symbolisch de eerste spadesteek gegeven op te Meyrin in het bijzijn van de verschillende leden van het CERN.

Op 29 september 1954 wordt dan de Europese raad ontbonden en wordt een nieuwe overeenkomst getekend onder de naam Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (Centre Européenne pour la Recherche Nucléaire) Waardoor de afkoring kon blijven.

Eerste deeltjesversneller

Op 5 november 1957 neemt het CERN zijn eerste deeltjesversneller (synchrocyclotron) welke in gebruik blijft tot in 1990. 

 

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0