Slag bij Borodino

De Slag bij Borodino (7 september 1812) was wellicht de grootste ééndaagse veldslag die tijdens de Napoleontische oorlogen is gevoerd, en was ook de meest massale uit de historie. Ruim een kwart miljoen Russische en Franse soldaten stonden tegenover elkaar en bijna 100.000 lieten er het leven, gelijkelijk verdeeld over beide partijen. Napoleon won de slag, maar kon die zege in Rusland nimmer verzilveren.

De invasie van Rusland door Napoleon startte in juni 1812. In eerste instantie verzamelden de Russische troepen zich bij de Pools-Russische grens, maar zij trokken zich steeds verder terug zonder een echte confrontatie met de Franse Grande Armée. aan te willen gaan.

Verschroeide aarde

Het leger van tsaar Alexander I, onder leiding van generaal Michail Koetoezov, paste bij die terugtrekkende bewegingen de "tactiek van de verschroeide aarde" toe. Hierbij werd alles wat zich bevond op het gebied dat werd prijsgegeven aan de Fransen, en van militaire of economische waarde was, vernietigd. Daardoor werd het voor de Fransen steeds moeilijker hun manschappen te bevoorraden.

Koetoezov werd na vele onbesliste confrontaties tussen beide legers uiteindelijk gedwongen tot een slag in open veld. De strijd werd gestreden bij het dorp Borodino, even ten westen van Moskou. De slag eindigde in tactische zin onbeslist, maar de Russen trokken zich wel terug. Napoleon stootte door naar Moskou, maar Alexander de Eerste weigerde zich over te geven. Toen de bevolking van Moskou de stad plat brandde om Napoleon te verjagen, koos deze eieren voor zijn geld. Zijn terugtocht naar Frankrijk in de moordende Russische winter decimeerde zijn troepenmacht, en vormde het begin van zijn uiteindelijke nederlaag.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0