Slag bij Krabbendam

De Slag bij Krabbendam, ook wel bekend als de Slag bij Zijperdijk, was een veldslag die plaatsvond op 10 september 1799, tussen de Britse troepen van de Brits-Russische coaltie en de Franse-Bataafse geallieerden. Eventjes werd het Hollands polderlandschap toneel van de bloederige strijd tussen wereldmachten.

De Britten, die Nederland binnenkwamen via de kust, hadden een bruggehoofd gevestigd in de Zijpe polder. De polder leende zich door zijn dijken en kanaal goed voor een verdediging. De Britse linie strekte zich uit over de dijk heen, door onder andere Krabbendam, tot aan de Zuiderzee. De Franse en Bataafse troepen spoedden zich zo snel mogelijk naar het noorden om de Britten de pas af te snijden voordat de hulptroepen arriveerden.

Tegenslag

De Frans-Bataafse troepen waren onder leiding van Herman Willem Daendels en Guillaume Brune. Plan was om de Britten in een tangbeweging in te sluiten. Het oorspronkelijke plan leidde niet tot succes, volgens de overlevering omdat de generaals van Brune op hun strategische kaart een kanaal voor een weg hadden aangezien. Rond Krabbendam werd hevig gevochten. Het lukte de Bataafse troepen om het dorpje tijdelijk te bezetten maar uiteindelijk bleef het in Britse handen. Van het dorp zelf stond toen nog maar een enkel gebouw overeind. Aan de linkervleugel van het Franse leger verliep het niet veel beter. Het kanaal rond de Zijpe-polder bleek te diep om over te steken.

Uiteindelijk resultaat van de slag: een Britse overwinning met veel meer Frans-Bataafse doden en gewonden (1.876) dan Britse (184). Het Britse bruggenhoofd was behouden gebleven en de volle strijdkrachten van de Russisch-Britse coalitie arriveerden al snel na de veldslag bij Den Helder. Toen er in de nacht direct na de veldslag een gerucht de ronde deed dat de Britten gingen aanvallen, zonk de Bataafse troepen onder Daendels de moed in de schoenen. Ze sloegen massaal op de vlucht.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0