Slag bij Ligny

De Slag bij Ligny vond plaats op 16 juni 1815. Het zou de laatste Franse overwinning zijn onder leiding van Napoleon.

Na zijn nederlaag in de Zesde Coalitieoorlog in 1814 had Napoleon afstand gedaan van de troon van Frankrijk en was hij in ballingschap gegaan op het Italiaanse eilandje Elba. De slag bij Ligny vond plaats tijdens de “Honderd Dagen” (Cent-Jours), de periode die verstreek vanaf het moment dat Napoleon ontsnapte van Elba, tot hij twee dagen na zijn overwinning bij Ligny, definitief verslagen werd bij Waterloo.

Congres van Wenen

Na zijn ontsnapping van Elba verklaarde Napoleon dat zijn bedoelingen vreedzaam waren en hij geen oorlog met de andere Europese grootmachten zocht. Het Congres van Wenen, dat op dat moment sterk verdeeld was, reageerde echter op Napoleons terugkeer door hem onmiddellijk de oorlog te verklaren. De ruziënde geallieerden waren weer verenigd tegen een gezamenlijke vijand. Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Rusland, Oostenrijk en Pruisen maakten 150.000 troepen beschikbaar om Napoleon te verslaan.

Napoleon zou de geallieerden stuk voor stuk moeten verslaan, voordat ze hun legers tegen hem konden verenigen. Begin juni had Napoleon bijna 200.000 soldaten gereedstaan langs de grenzen van Frankrijk. Ondertussen verzamelden Oostenrijk en de kleine Duitse staten hun legers. Ook Spanje trok ten strijde tegen Frankrijk. Tsaar Alexander stuurde een leger van 250.000 man
westwaarts. In de zuidelijke Nederlanden bevond zich de Pruisische hoofdmacht onder bevel van Von Blücher en het Britse expeditieleger onder bevel van Wellington, waaronder ook de Nederlands-Belgische troepen onder bevel van de Prins van Oranje, de latere Willem II.

Tijdens de Slag bij Ligny versloeg Napoleon het Pruisische leger, onder leiding van Gebhard Leberecht von Blücher, die zich terugtrok. De Fransen waren echter niet in staat onmiddellijk de achtervolging in te zetten en de Pruisen een definitieve nederlaag toe te brengen. Toen de volgende dag eindelijk de achtervolging werd ingezet door de Fransen, trokken zij in oostelijke richting, terwijl de Pruisen in noordelijke richting waren teruggetrokken. Hierdoor bleef het
Pruisische leger grotendeels intact en speelde twee dagen later een cruciale rol in de Slag bij Waterloo.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0