The War on Terror

In de vroege morgen van dinsdag 11 september 2001 vindt een viertal zelfmoordaanslagen plaats op Amerikaans grondgebied, waarbij bijna 3000 mensen het leven laten. Osama Bin Laden, de leider van de terroristische organisatie Al Qaida, eist de aanslagen op. Deze gebeurtenis zal niet alleen verstrekkende gevolgen hebben voor de Verenigde Staten: president George W. Bush verklaart een wereldwijde oorlog tegen het terrorisme.

Aanslagen

Om 8:46 lokale tijd New York, vliegt het eerste gekaapte passagiersvliegtuig in op de noordelijke toren van het World Trade Center. Zeventien minuten later, 9:03 uur, boort een tweede toestel zich in de zuidelijke toren. Binnen twee uur storten beide torens volledig in. Bijna een uur na de inslag van het eerste vliegtuig in New York, vliegt een derde toestel het Pentagon binnen, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. In een vierde toestel weten passagiers hun kapers te overmeesteren voordat zij hun doelwit bereiken. Desalniettemin kunnen zij niet voorkomen dat het vliegtuig neerstort in een veld in de buurt van Shanksville, Pennsylvania.

Wereldwijd werd vrijwel onmiddellijk na de inslag van het eerste vliegtuig in New York, via verschillende media live verslag gedaan van de gebeurtenissen die dag. Het Amerikaanse luchtruim werd afgesloten voor al het vliegverkeer en de Amerikaanse beurshandel werd compleet stilgelegd. Niet alleen de verslaggeving en korte termijn maatregelen zouden zowel nationaal als internationaal verstrekkende gevolgen hebben.

Neutraliteit onbespreekbaar

Negen dagen na de aanslagen, op 20 september, stelde de toenmalige president George W. Bush in een toespraak gericht aan Congres, het Amerikaanse volk en de gehele wereld dat Amerika terug zou slaan. Geen singuliere wraakactie, maar een lange campagne om het terrorisme uit te roeien. “The War on Terror”, ofwel de oorlog tegen het terrorisme. Bush stelde de rest van de wereld voor een keuze: “Either you are with us, or you are with the terrorists”, je staat aan onze kant, of de kant van de terroristen. Met deze woorden sloot hij een eventueel neutraal standpunt in dit conflict voor andere naties uit.

Uit solidariteit met de VS verklaarde de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) unaniem artikel 5 van toepassing en daarmee hun steun aan de "Oorlog tegen het terrorisme" Artikel 5 bevat de kern van het Atlantisch Verdrag dat werd getekend in Washington op 4 april 1949. Het garandeert wederzijdse samenwerking en verdediging van Noord-Amerikaanse en Europese landen. Volgens artikel 5 is elke lidstaat verplicht om een aanval op één lidstaat te beschouwen als een aanval op alle lidstaten.

Afghanistan en Irak

De campagne tegen het terrorisme startte onder leiding van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met een militaire inval van Afghanistan op 7 oktober 2001. Afghanistan was het eerste doelwit, omdat Al Qaida onder leiding van Bin Laden, onder de dekmantel van het Taliban regime, vanuit hier zouden opereren. Al snel werd een nieuw Afghaans bewind geïnstalleerd door de Amerikanen. Hoewel de bolwerken van de verdreven Taliban strijders in Afghanistan werden vernietigd, bleven zij proberen het nieuwe bewind omver te werpen. Terrorisme en buitenlandse militaire inmenging bleven aan de orde van de dag voor de Afghaanse bevolking, tot op de dag van vandaag.

Het militair ingrijpen in Afghanistan bleek slechts het beginpunt van de oorlog tegen het terrorisme. In maart 2003 startte de invasie van Irak. Deze actie werd minder unaniem gesteund door de NAVO dan eerder het geval was en landen als Duitsland en Frankrijk spraken zich openlijk uit tegen een militaire campagne in Irak. De wereldwijde coalitie viel dan ook uiteen en “Coalition of the Willing”, waar Nederland deel van uit maakte, was geboren. Deze multinationale troepenmacht pretendeerde als doel te hebben het dictatoriale regime van Saddam Hoessein te verdrijven, dat al jarenlang de Irakese bevolking terroriseerde. Bovendien zou Hoessein internationaal terrorisme ondersteunen en massavernietigingswapens hebben ontwikkeld. Saddam Hoessein werd verdreven en geëxecuteerd, maar tot op de dag van vandaag zijn noch het bestaan van Irakese massavernietigingswapens, noch banden met Al Qaida ooit bewezen.

Wederopbouw

Hoewel de militaire invasie van Irak slechts anderhalve maand duurde, begon na deze fase de zogenaamde ‘wederopbouw’. Deze wederopbouw wordt geteisterd door opstanden die dusdanig ernstig zijn, dat meer dan eens wordt gesproken van een burgeroorlog. Ondanks de voortslepende conflicten in het land, trokken de laatste Amerikaanse troepen zich terug in de nacht van 17 op 18 december 2011.

 

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0