Unesco erkent Schelde Delta gebied als Unesco Global Geopark

Unesco erkent Schelde Delta gebied als Unesco Global Geopark

Op 27 maart heeft Unesco het in Nederland en België gelegen Schelde Delta gebied het Unesco Global Geopark keurmerk toegekend. Het gebied beslaat ongeveer 5.500 km2 en is meteen een van de grootste geoparken ter wereld.

Na Geopark De Hondsrug is dit het tweede geopark in Nederland.

Wat is een Unesco Geopark?

Unesco Geoparken zijn gebieden van internationale geologische betekenis, waarin het beheer is gericht op bescherming, educatie, en duurzame ontwikkeling. Het landschap, de daarmee samenhangende cultuurhistorie en de natuur zijn daarin cruciaal.

Verhalen

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is het dynamische verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en opheffing, van een veranderende zeespiegel, van getijdenwateren, van de rivier die het landschap vormde en van klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw en gecontroleerde overstromingsgebieden.

Estuarium

Wetenschappelijk gezien is de Schelde delta een estuarium: een gebied waar zoet rivierwater zich mengt met zout zeewater, en waar getijdeverschillen waarneembaar zijn. De rivier heeft altijd heen en weer bewogen en is voor dit hele gebied van bepalende invloed geweest. Het is een landschap van afwisselend zand- en kleilagen, hoger en lager gelegen stukken, die allemaal zijn gevormd door de rivier en de zee.

Grensoverschrijdend netwerk

Geoparken zijn geen ‘top-down’ uitgedachte parken, maar levendige samenwerkingsverbanden van overheden, bewoners, bedrijven, scholen, kennisinstellingen, en ngo’s, die zich op hun eigen manier inzetten voor de bescherming en duurzame ontwikkeling van het gebied. De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen werkten voor de totstandkoming van het geopark samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen, musea en toeristische diensten.

Ontdek het zelf

Voor het geopark zijn acht beleef- en onthaalpunten ontwikkeld, waar goede informatievoorziening komt om bezoekers wegwijs te maken en uit te nodigen verder het gebied in te trekken. Zo zijn er interessante wandel of fietsroutes gemaakt.

Website van Geopark Schelde Delta

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0