Zuiderzeewerken

Na het einde van de laatste grote ijstijd, circa 10.000 jaar geleden, smolten grote stukken landijs, waardoor de zeespiegel steeg en de Noordzee ontstond. Wat later de Zuiderzee zou worden, ontstond uit verdere stijging van de Noordzee, waardoor meren ontstonden die zich aaneen sloten. Dit merenstelsel noemden de Romeinen “Flevo”. Uiteindelijk werd in de Middeleeuwen door aanleg van dijken verdere uitbreiding tegen gehouden en kreeg de Zuiderzee zijn uiteindelijke omvang.

Hendrik Stevin 

Ten gevolge van de voortdurende wateroverlast van tal van overstromingen kwam met de groeiende welvaart in Holland het idee op om het oprukkende water in te dammen. De eerste van vele plannen om dit te verwezenlijken kwam al  in 1667 van Hendrik Stevin. Hij plande een ring van dijken van de kop van (het huidige) Noord-Holland via de Waddeneilanden tot aan Friesland en op die manier "het gewelt en vergif der Noortzee uytter Verenigt Nederlant te verdrijven". Op dat moment was de techniek om dijken te bouwen echter nog niet ver genoeg gevorderd.

Cornelis Lely

Het duurde ruim tweehonderd jaar eer er opnieuw serieus over inpoldering werd nagedacht. In 1891 was het Cornelis Lely die kwam met een  plan dat voornamelijk bedoeld was om vruchtbare kleigrond droog te leggen. Daarbij had de bescherming tegen het water en de oprukkende Zuiderzee dus geen prioriteit.

Maar in januari 1916 vond een grote stormvloed plaats, die aanleiding vormde voor de Zuiderzeewet van 1918. Deze wet was een zogenaamde raamwet, waarbij niet vaststond wanneer wat ging gebeuren. Uiteindelijk zou volgens de plannen van Lely met de Zuiderzeewerken de Zuiderzee worden afgesloten tot IJsselmeer en deels worden ingepolderd.

Vanaf de eerste publicatie van het plan van Lely, tot aan de voltooiing van de dijk van Enkhuizen naar Lelystad in 1975, hebben de werken meer dan driekwart eeuw in beslag genomen en behoren hiermee tot de grootste waterbouwkundige projecten die ooit zijn uitgevoerd.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0